Průmyslová vrata sekční Hörmann

Bezpečná jsou lepší, s inovativními integrovanými dveřmi bez vysokého prahu

 

Pro budoucnost spolehlivé díky know-how specialistům

Kvalifikovaní pracovníci. Při veškerých výrobních procesechopírajících se o počítače má stejně tak hodnotu odpovědný pracovník. V průběhuvýroby i při kontrolních úkolech pro zajištění kvality.

Vratové a pohonné systémy vlastní výroby. Všechny důležité komponenty vrat apohonů, jako jsou lamely, zárubně, kování, pohony a ovládání jsou vyvíjeny avyráběny přímo u společnosti Hörmann. To zaručuje vysokou kompatibilitu mezivraty, pohonem a ovládáním. Pro zajištění stálé vysoké úrovně výroby používámespeciální výrobní zařízení, založená na našich vlastních nápadech. Při vývojidbáme na to, aby vrata a pohon tvořily optimálně přizpůsobený systém.Dlouhodobé testy za reálných podmínek zajišťují vyzrálé sériové produkty, nakteré se můžete spolehnout. To je kvalita Hörmann - Made in Germany.

Vlastní vývoj produktů. Nové produkty, další rozvoj a zlepšovánídetailů jsou u společnosti Hörmann stálým procesem vlastního vysoce kvalifikovanéhovývojového týmu. Tak vznikají patenty a výhradní pozice natrhu.

Během čtyř desetiletí propracoval Hörmann obor průmyslových vrat do jedinečného programu a stanovil tak měřítka probudoucnost.

Moderní barevná úprava. Barevná vrata hrají při řešení objektustále větší roli. Individualita ale nesmí vést k nižší kvalitě povrchu nebo kdelším dodacím termínům. Ani zde nepřistupuje Hörmann na kompromisy. Počítačem řízenétechnologie pokrytí povrchu zaručují i u speciálních barev nejvyšší brilantnostbarevného odstínu a barevnou přesnost při krátké dodací lhůtě.

Prověřený systém vypěnění. Aby se dosáhlo velké stability a tepelnéizolace dvoustěnných lamel, je polyuretanová tvrdá pěna (100% bez freonů) naprostorovnoměrně vypěněna ve vysoce technickém, počítačově řízeném procesu.

To zaručuje vysoce stabilní lehkésendvičové konstrukce v osvědčené kvalitě. (Výbor pro dodací podmínky a zajištění kvality).

Praktikovaná ochrana životního prostředí. Nejen při vypěňování tvrdou PU pěnouneobsahující žádné freony, ale i při nanášení barev šetří Hörmann životní prostředí.Nejmodernější regenerační zařízení na čištění odpadního vzduchu mnohonásobněsnižuje spotřebu energie oproti starším metodám a již dnes splňuje budoucízpřísněné limity.

Řízení jakosti. Prvotřídní výrobky vyžadují optimálnípodmínky ve všech provozních procesech. Certifikovaný systém řízení jakostizajišťuje nejvyšší kvalitu od vývoje, přes výrobu až po expedici.

 

U průmyslových sekčních vrat Hörmann je zkrátka vše v souladu

Rychlé dodání, bezpečné zabalení. Vratové a pohonové systémy jsou optimálně připraveny k montáži,zabaleny přehledně a tak, aby byly bezpečně dopraveny. Díky krátkým dodacím lhůtámdodáme naše vratové systémy rychle k Vám na stavbu.

Spolehlivé plánování objektů. Díky mnoha různým druhům kování se sekční vrata Hörmann přizpůsobíkaždé hale. U novostavby i renovace. Tak máte při svém plánování vždy jistotu.

Kompetentní poradenství. Zkušení odborní poradci z blízké prodejní organizace Vás doprovázíod plánování objektu, přes technické ujasnění až po kolaudaci. Kompletnípracovní podklady jsou k dispozici nejen v tištěné podobě, ale vždy aktuálně nawww.hoermann.com

Rozhodující je perspektivní technika,kvalita až do detailu a spolehlivá trvalá funkce. To Vám dává u průmyslovýchsekčních vrat Hörmann od začátku jistotu.

Montáž vrat. je prováděna vyškoleným odborným personálem. To zajišťujespolehlivou funkci systémů průmyslových vrat Hörmann.

Rychlý servis. Prostřednictvím naší rozsáhlé servisní sítě jsme i ve Vašíblízkosti. To je velká výhoda při kontrole, údržbě a opravě.

Originální náhradní díly. Náhradní díly pro vrata, pohony a ovládání jsou samozřejmě originální díly od společnosti Hörmann se zárukou 10let na jejich dodání.

Systémová řešení se vyplatí: Vrata,pohony a řízení z jednoho místa

Místo šetřící vratový systém. Sekční vrata se otevírají nahoru. Tím se vytváří místo před a za vraty.Ani v hale se užitečné místo nepromarní, protože vratové křídlo se odstaví pod stropem,souběžně se střechou nebo kolmo u stěny. Díky dorazu za otvorem je zcela využitsvětlý průjezd. To téměř vylučuje poškození.

Špičkový design vrat. Díky jedinečné šíři programu se sekční vrata Hörmann jako funkčnía tvůrčí prvky harmonicky začlení do moderní průmyslové architektury. Odstandardizované víceúčelové haly až po objekt s náročným designem.

Průmyslová sekční vrata, pohony a řídicíjednotky společnosti Hörmann tvoří perfektně vzájemně sladěný systém od jednohododavatele. To šetří čas a náklady!

Technika pohonů na nejvyšší úrovni. Společnost Hörmann Vám nabízí pohony a ovládání z vlastního vývojea výroby. Navzájem optimálně sladěné a dlouhodobě testované komponenty Vámdávají jistotu trvalého používání vrat. Řídící systém s jednotným konceptemobsluhy a všeobecným indikátorem se 7 segmenty* usnadňuje každodenní používání.Stejné velikosti skříní a svazky kabelů zjednodušují nejen montáž, ale i pozdějšídoplňování dalšími funkcemi.
* s výjimkou řídicí jednotky A/B 435

Nejvyšší odolnost proti poškrábání u prosklenísekčních vrat společnosti Hörmann

Nové prosklení DURATEC obdržíte sériově,bez cenové přirážky, u všech sekčních vrat s plastovým prosklením - a jen uspolečnosti Hörmann.

U běžného plastového prosklení lze jen stěží zabránit poškrábání astopám po čištění. U nového prosklení DURATEC zůstává zachována průzračnost ipo opakovaném čištění.

U nového prosklení DURATEC zůstává zachována průzračnost i po opakovaném čištění.

Trvale jasný průhled. S novým plastovým prosklením DURATEC si sekční vrata Hörmann i poopakovaném čištění a silném namáhání trvale uchovají svou průzračnost.

Lepší ochrana před stopami po čištění. Speciální povrchová úprava v kvalitě automobilových světlometůtrvale chrání prosklení před poškrábáním a stopami po čištění.

Vrata s velkoplošným prosklením a vynikající tepelnou izolací

Lepší tepelná izolace. Dodatečnou výhodou nového prosklení o tloušťce 26 mm je značnězlepšená tepelná izolace. Hodnota tepelného prostupu je ve srovnání s prosklením 16 mm až o 20 % nižší. Volitelně je dodáváno také trojité prosklení s ještě lepší tepelnou izolací.

Zlepšená energetická účinnost u průmyslovýchsekčních vrat

• Volitelné trojité prosklení

• Sekční vrata ASP 40 / ASR 40 s novou geometrií profi lu

• Rychlejší chod vrat s pohonem vybaveným frekvenčním měničem

Dvojité prosklení DURATEC až o 20 % lepší tepelná izolace při tloušťce tabulek 26 mm.

Trojité prosklení DURATEC až o 30 % lepší tepelná izolace v porovnání s prosklením 16 mm

Jasný průhled bez středových distančníků. Nové standardní prosklení DURATEC má tloušťku 26 mm a nevyžaduje tedy žádné středové distančníky. To znamená nerušený průhled do haly.

Trvanlivá dlouhodobá ochrana ve dvouvariantách povrchů

Povrchová úprava Stucco. Povrchy ocelových vrat Hörmann jsou v zásadě založeny na žárověpozinkovaném materiálu a přilnavém základním nátěru (2K-PUR), které vratachrání před povětrnostními vlivy. Díky dodatečné povrchové úpravě Stucco nejsouvrata citlivá na znečištění a malé škrábance. Křídlo vrat má rovnoměrné drážkovánípo 125 mm v lamele a přechodu lamel. Bez příplatku ve 14 přednostních barevnýchodstínech. Na přání dodáme vrata i v jedné z 200 barev stupnice RAL nebo NCS.Vnitřní strana vrat je obecně šedobílá (podobná odstínu RAL 9002).

Povrch Micrograin. Micrograin přesvědčuje svým hladkým povrchem a charakteristickou jemnoustrukturou linek. Přechody lamel jsou opatřeny decentním drážkováním. Novýpovrch je u vrat ASP standardní. U vrat SPU, APU a TAP dostanete povrch Micrograin na přání. Sendvičová okna jsou na lamele vždy vertikálně centrována.Bez příplatku ve 14 přednostních barevných odstínech. Na přání dodáváme vrata iv jedné z 200 barev stupnice RAL nebo NCS. Vnitřní strana vrat je obecně opatřenapovrchem Stucco v šedobílé barvě.

Kvalita v každém směru a dokonalá dlouhodobáochrana. Tato konstrukce vratového křídla zaručuje maximální stabilitu arobustnost. Silné izolační jádro z kvalitní tvrdé polyuretanové pěny jenaprosto rovnoměrně vypěněno v počítačově řízeném, kontinuálním procesu. Žárověpozinkovaný ocelový plech a přilnavý základní polyesterový nátěr optimálně adlouhodobě chrání proti povětrnostním vlivům a silnému namáhání. Výsledek: spojenímateriálů pro dlouhou životnost. Povrchy z programu sekčních garážových vratjsou možné na dotázání.

Integrované dveře bez prahu jako plnohodnotné průchozí dveře

Jen vestavěné dveře bez zvýšeného prahuspolečnosti Hörmann jsou díky předřazené světelné závoře VL2 bez omezení použitelnéi v automatizovaném provozu.

Vyhýbejte se nebezpečí úrazu. U integrovaných dveří bez prahu je pro vaše zaměstnance rizikozakopnutí a zranění při každodenním procházení velmi nízké. Velmi plochý práh zušlechtilé oceli se zaoblenými hranami lze snadno přejíždět vozíky na nářadínebo přepravními vozíky.

Optimální utěsnění. Nastavitelný vratový profil s flexibilním těsněním vyrovnává díkyploché technologii nerovnosti podlahy a optimálně utěsňuje uzavírací hranuvrat.

Také jako únikové dveře. Za určitých předpokladů plní integrované dveře bez zvýšeného prahuod společnosti Hörmann až do šířky 5500 mm požadavky kladené na únikové dveře.

Bezbariérovost. Za určitých předpokladů splňují integrované dveře Hörmann bezvysokého prahu podmínky bezbariérovosti podle normy DIN EN 18040-1.

Samostatně nastavitelné podlahové těsněníu vrat a dveří vyrovnává lehké nerovnosti podlahy.

Mimořádně plochý práh Práh z ušlechtilé oceli je na obou stranách 5 mm vysoký a je pevněspojen s nejspodnější lamelou. Při otevření vrat neruší žádný podlahovýprofil volný průchod.

 

SPU 40

Robustní dvoustěnná ocelová vrata s dobrou tepelnou izolací

Použití ve vytápěných halách. Halová vrata musí být nejen mimořádně robustní,nýbrž měla by vykazovat i dobrou tepelnou izolaci. Vrata SPU 40 jsou osvědčená sekčnívrata Hörmann z ocelových lamel, která tento požadavek optimálně splňují.Konstrukce křídla vrat je díky spojení oceli a tuhé polyuretanové pěny mimořádněrobustní a současně tepelně izolující.

NOVINKA Elegantní povrch Micrograin. Tento povrch působí jemným profilem liniía hladkým povrchem s jemným drážkováním v přechodu lamel. Tím povrch Micrograinpodtrhuje eleganci moderní architektury.

Vynikající zpracování. Dutý prostor dvoustěnného křídla vrat je absolutněrovnoměrně vyplněn pěnou. Tuhá, stoprocentně bezfreonová polyuretanová pěna sespojí s ocelovým pláštěm. Toto tlumicí jádro o tloušťce 42 mm zajišťuje přesvědčivourobustnost a tepelnou izolaci vrat. Standardně jsou vrata SPU 40 opatřenapovrchem Stucco, volitelně mohou být vrata dodána i v elegantním provedení Micrograin. V závislosti na celkové výšce vrat jsou lamely dodávány vkombinacích výšek 625/750 mm a 375/500 mm. Volitelná prosklení zajišťují dopaddenního světla. Bezpečný a praktický průchod osob umožní přídavné integrovanédveře bez vysokého prahu.

 

Technické údaje:

Rozsah velikostí
šířka do 8000 mm
výška do 7000 mm

Odolnost proti zatížení větrem 1)
třída 3

Vodotěsnost
2)
třída 3 (70 Pa)

Propustnost vzduchu
3)
třída 2 (s integrovanými dveřmi třída 1)

Zvuková izolace
4)
R = 22 dB

Tepelná izolace
5)
Připloše vrat 25 m2 bez integrovaných dveří U = 1,0 W/m2K
Připloše vrat 25 m2 s integrovanými dveřmi U = 1,2 W/m2K
Lamela:U = 0,5 W/m2K


1) EN12424; 2) EN 12425; 3) EN 12426; 4) EN717-1;5) EN13241, Dodatek B EN 12428

Bezpečnostní charakteristiky podle normy EN 13241-1

 

DPU

Ocelová vrata s dvojitou tepelnou izolacípro vysoké teplotní rozdíly

Tepelná izolace snižuje provozní náklady. Transport a skladování čerstvého zboží musí probíhat v uzavřenémchladicím řetězci od výrobce až k spotřebiteli. Tento úkol má vysoké požadavkyna spotřebu energie v každém chladicím procesu. Vrata DPU minimalizují ztrátu teplotyu vratových otvorů a jsou proto obzvlášť vhodná pro použití v hlubokomrazicíchzařízeních.

Tepelná izolace se systémem. Dvoustěnná ocelová vrata jsou v dutině rovnoměrně vyplněna stoprocentněbezfreonovou tuhou polyuretanovou pěnou. Materiál se spojí s ocelovým pláštěm.U vrat DPU má izolační jádro tloušťku 80 mm a díky tomu vykazuje vynikajícíizolační hodnoty. Dvojitá těsnění v prostoru překladu a podlahy zvyšují těsnostvrat a účinně tak snižují ztráty energie. Vnější a vnitřní strana ocelovýchlamel vrat DPU jsou tepelně oddělené. To zajišťuje hodnotu tepelné izolace až0,7 W/m2K a snižuje tvoření kondenzované vody na vnitřní straně vrat.

Využívejte denní světlo. Prosklené hliníkové rámy přinášejído chladicích skladů nejen více světla, tepelně izolující profily (konstrukčníhloubka 80 mm) s polyamidovými můstky laminovanými skelnými vlákny navíc zajišťujívysokou tepelnou izolaci. Sekční vrata DPU obdržíte i s vhodným sendvičovýmzasklením ve třech verzích, s plastovými, dvojitými, trojitými nebo čtyřnásobnýmitabulemi.

Technické údaje:

Rozsah velikostí
šířka do 6000 mm (torzní pružiny)
šířka do 10000 mm (přímý pohon)
výška do 5000 mm (torzní pružiny)
výška do 8000 mm (přímý pohon)

Odolnost proti zatížení větrem 1)
třída 3

Vodotěsnost 2)
třída 3 (70 Pa)

Propustnost vzduchu 3)
třída 3

Zvuková izolace 4)
R = 22 dB

Tepelná izolace 5)
Připloše vrat 25 m2 U = 0,7 W/m2K
Lamela: U = 0,3 W/m2K


1) EN12424; 2) EN 12425; 3) EN 12426; 4) EN717-1;5) EN13241, Dodatek B EN 12428

Bezpečnostní charakteristiky podle normy EN 13241-1

 

ASP 40

NOVINKA Hliníková vrata elegantního vzhledus podstavcem Micrograin

Architektura štíhlých profilů. Zcela nová rámová konstrukce vrat ASP 40 se vyznačuještíhlou šířkou profilů a neviditelnými přechody lamel. Vrata se optimálnězapojí do moderní průmyslové architektury s velkoplošným prosklením. Vedle zdařiléhovzhledu nabízejí vrata ASP 40 přesvědčivou robustnost, která je v každodennímprovozu požadována.

Světlo a dobrá tepelná izolace. Hliníkové profily u vrat ASP 40 jsou široké jen 65mm. Tak může do hal dopadat více světla. Vodorovné i svislé příčky jsou stejně široké- ku prospěchu harmonického vzhledu vrat. Lepší průhled zajišťuje novéprosklení DURATEC o tloušťce 26 mm, které se obejde bez středových distančníků.Dvustěnný lamelový podstavec vyplněný tuhou polyuretanovou pěnou dostanete selegantním povrchem Micrograin. Vnitřní strana má povrch Stucco. Kromě vysokéstability a průhlednosti nabízejí vrata ASP 40 dobrou tepelnou izolaci.

Technické údaje:

Rozsah velikostí
šířkado 5000 mm
výškado 7000 mm

Odolnost proti zatížení větrem
1)
třída 3

Vodotěsnost 2)
třída 3 (70 Pa)

Propustnost vzduchu
3)
třída 2

Zvuková izolace
4)
R = 19 dB

Tepelná izolace
5)
Při ploše vrat 25 m2 U = 3,0 W/m2K a volitelné trojité prosklení U = 2,6 W/m2K

1)
EN12424; 2) EN 12425; 3) EN 12426; 4) EN717-1; 5) EN 13241, Dodatek B EN 12428

Bezpečnostní charakteristiky podle normy EN 13241-1

 

APU 40

Moderní hliníková vrata s ocelovým podstavcem a mnoha provedeními

Univerzální použití. Kombinace dvoustěnnéhoocelového podstavce a hliníkového zasklívacího rámu se v praxi nejlépe osvědčila.Vrata APU 40 jsou velmi stabilní a propouštějí do haly mnoho světla. Na základěpřesvědčivých charakteristik a různých variant provedení patří tato vrata Hörmannk nejpreferovanějším sekčním vratům pro výrobní haly.

Příjemný vzhled. Prosklené vratové články nad soklem jsou vždyrovnoměrně rozdělené. Vrata APU40 mají v zásadě lamelový sokl výšky 500, 750, 1000nebo 1500 mm.

Individuální provedení. Velká robustnost spočíváv prvé řadě na izolačním jádru o tloušťce 42 mm ze stoprocentně bezfreonové tuhépolyuretanové pěny, kterou je lamelový podstavec rovnoměrně vyplněn. Díky kvalitnímuzákladnímu nátěru na pozinkovaném materiálu a povrchu Stucco jsou tato vrata spolehlivěchráněna proti korozi a vlivům okolního prostředí. Volitelně jsou vrata dodávánas povrchem Micrograin zvnějšku. Na přání dostanete tato vrata s integrovanými dveřmibez vysokého prahu pro praktický průchod osob.

Technické údaje:

Rozsah velikostí
šířka do 8000 mm
výška do 7000 mm

Odolnost proti zatížení větrem 1)
třída 3

Vodotěsnost 2)
třída 3 (70 Pa)

Propustnost vzduchu 3)
třída 2 (s integrovanými dveřmi třída1)

Zvuková izolace 4)
R = 19 dB

Tepelná izolace 5)
Při ploše vrat 25 m2 bez integrovanýchdveří U = 3,0 W/m2K a volitelné trojité prosklení U = 2,8 W/m2K
Při ploše vrat 25 m2 s integrovanými dveřmi U = 3,2 W/m2K a volitelné trojité prosklení U = 3,0 W/m2K

1) EN 12424; 2) EN 12425; 3) EN12426; 4) EN 717-1;5) EN 13241, Dodatek B EN 12428

Bezpečnostní charakteristiky podle normy EN 13241-1

TAP 40

Ocelová-hliníková vrata s tepelně dělenýmiprofily

Vrata s trojnásobným užitkem. U vrat TAP 40 jsou spojeny tři přednosti:dobrá tepelná izolace, dostatečný dopad světla a vysoká stabilita. Tato tepelněizolační vrata se používají v průmyslových halách, ve kterých má panovat příjemnávnitřní teplota a přesto je požadována vysoká robustnost vrat, například vautomobilových dílnách.

Stabilita a tepelná izolace. Dobré tepelné izolace se u vrat TAP 40 dosahujetepelně dělenými hliníkovými trubkovými profily. Venkovní a vnitřní obaly profilůjsou děleny polyamidovými můstky vyztuženými skelným vláknem a současně silověspojeny. Navíc dobrou izolaci zajišťuje tepelně izolující dvojité prosklení DURATECo tloušťce 26 mm a k tomu nabízí jasný průhled, protože se obejde bez středovýchdistančníků. Dvoustěnný ocelový lamelový podstavec s výplní ze stoprocentněbezfreonové tuhé polyuretanové pěny nabízí kromě robustnosti také dobroutepelnou izolaci.

Technické údaje:

Rozsah velikostí
šířka do 7000 mm

výška do 7000 mm

Odolnost proti zatížení větrem 1)

třída 3

Vodotěsnost 2)

třída 3 (70 Pa)

Propustnostvzduchu 3)

třída 2 (s integrovanými dveřmitřída 1)

Zvukováizolace 4)

R = 19 dB

Tepelná izolace 5)

Při ploše vrat 25 m2 bezintegrovaných dveří U = 2,5 W/m2K a volitelné trojité prosklení U = 2,3 W/m2K
Připloše vrat 25 m2 s integrovanými dveřmi = 2,7 W/m2K a volitelné trojitéprosklení U = 2,5 W/m2K

1) EN 12424; 2) EN 12425; 3) EN12426; 4) EN 717-1; 5) EN 13241, Dodatek B EN 12428

Bezpečnostní charakteristiky podle normy EN 13241-1

 

ASR 40

NOVINKA Hliníková vrata s jemným vzhledem profilů pro fasády s velkoplošným prosklením

Krásnější vzhled u architektury s důrazem na sklo. Nová rámová konstrukce vrat ASR 40 se optimálně hodí k moderním skleněným fasádám a prakticky ji nelze odlišit od pevných prvků fasády. Profily mají vodorovně i svisle stejnou šířku 65 mm. Díky symetrii profilů a neviditelným přechodům lamel působí vrata elegantně a harmonicky.

Více dopadajícího světla a lepší průhled. Díky štíhlé šířce profilu nových průmyslových sekčních vrat ASR 40 získají vaši zákazníci a návštěvníci nerušený pohled do prodejních a výstavních prostorů a denní světlo může být lépe využito.

Průhlednost a současně nejlepší tepelná izolace. Obzvlášť dobrou tepelnou izolaci vrat ASR 40 zajišťuje nové 2tabulkové prosklení DURATEC o tloušťce 26 mm a inteligentní geometrie profilů. Podlahové pole je standardně vyplněno polyuretanovou sendvičovou výplní o tloušťce 26 mm, zvenčí i zevnitř opatřenou povrchem Stucco. Zvláště atraktivní jsou vrata ASR 40 také s úplným prosklením.

Technické údaje:

Rozsah velikostí
šířka do 5000 mmvýška do 7000 mm

Odolnost proti zatížení větrem 1)
třída 3

Vodotěsnost 2)
třída 3 (70 Pa)

Propustnost vzduchu 3)
třída 2

Zvuková izolace 4)
R = 19 dB

Tepelná izolace 5)
Při ploše vrat 25 m2 U = 3,2 W/m2K a volitelné trojité prosklení U = 2,8 W/m2K

1) EN 12424; 2) EN 12425; 3) EN 12426; 4) EN 717-1;5) EN 13241, Dodatek B EN 12428

Bezpečnostní charakteristiky podle normy EN 13241-1

ALR 40

Moderní hliníková vrata podtrhujísoučasnou architekturu

Reprezentativní řešení vrat. Vrata ALR 40 přesvědčují svým modernímvzhledem vyznačujícím se velkouprůhledností. Velkoplošné prosklení až popodlahové pole a štíhlé hliníkové profilyrámů propůjčují těmto vratům náročnýdesign.

Ztvárnění vrat v mnoha provedeních. Pro jasný a moderní vzhled vrat Hörmann jekaždé křídlo vrat rovnoměrně rozdělenoodspodu až nahoru. Pro variantu profilu jerozhodující šířka vrat: Buď s šířkou profilu52 mm u vrat do šířky 5500 mm, nebo 91 mmu vrat od šířky 5510 mm. U širokých profilů sedodává i široké prosklení. Volitelné integrovanédveře bez vysokého prahu jsou harmonickyzapojeny do celkového vzhledu vrat.

Technické údaje:

Rozsah velikostí
šířka do 8000 mm
výška do 7000 mm

Odolnost proti zatížení větrem 1)
třída 3

Vodotěsnost 2)
třída 3 (70 Pa)

Propustnost vzduchu 3)
třída 2 (s integrovanými dveřmi třída 1)

Zvuková izolace 4)
R = 19 dB

Tepelná izolace 5)
Při ploše vrat 25 m2 bez integrovaných dveříU = 3,3 W/m2Ka volitelné trojité prosklení U = 3,0 W/m2K
Při ploše vrat 25 m2 s integrovanými dveřmi = 3,6 W/m2Ka volitelné trojité prosklení U =3,3 W/m2K

1) EN 12424; 2) EN 12425; 3) EN 12426; 4) EN 717-1;5) EN 13241, Dodatek B EN 12428

Bezpečnostní charakteristiky podle normy EN 13241-1

ALR Vitraplan

NOVINKA Exkluzivní hliníková vrata s prosklenímlícujícím s plochou

Pro náročnou architekturu hal. Vrata ALR Vitraplan jsou exkluzivní variantouvrat ALR 40 s širokými prosklenými poli. Díkypředsazenému prosklení lícujícímu s plochoudostávají vrata obzvlášť jasný, mimořádněelegantní vzhled. Rámový profil je skrytý -celkový vzhled nic neruší. Jednotná frontaprosklení je atraktivním prvkem poutajícímpozornost na moderních průmyslovýchstavbách i soukromých reprezentačníchbudovách. Vnitřní strana odpovídá vzhleduprofilu vrat ALR 40 B. Osvědčená ochrana protisevření prstů průmyslových sekčních vratHörmann je zaručena i u vrat ALR Vitraplan.

Dva barevné odstíny na výběr. S prosklením v hnědém nebo šedémbarevném odstínu a s tmavým barevnýmodstínem rámového profilu harmonizujícíms barvou skla mohou být vrata ALS Vitraplanoptimálně začleněna do fasády.Tato exkluzivní vrata přesvědčují vzrušujícísměsicí zrcadlení a průhledů.

Technické údaje:

Rozsah velikostí
šířka do 8000 mm
výška do 7000 mm

Odolnost proti zatížení větrem 1)
třída 3

Vodotěsnost 2)
třída 3 (70 Pa)

Propustnost vzduchu 3)
třída 2

Zvuková izolace 4)
R = 19 dB

Tepelná izolace 5)
Při ploše vrat 25 m2 U = 3,2 W/m2Ka volitelné trojité prosklení U = 3,1 W/m2K

1) EN 12424; 2) EN 12425; 3) EN 12426; 4) EN 717-1;5) EN 13241, Dodatek B EN 12428

Bezpečnostní charakteristiky podle normy EN 13241-1

ALS 40

Výkladní okno - hliníková vratas pravým sklem

Velkoplošné plné prosklení zve k nahlížení. Již zvenčí ukázat, co se vyplatí prohlédnoutsi uvnitř. A světlem zalitý výstavní prostornavozuje dobrý pocit. To mluví pro nováplně prosklená vrata od společnostiHörmann s jejich štíhlými hliníkovými profilya velkými skleněnými plochami. Napříkladv autosalonech, docích na jachty a čluny,v obchodech s rekreačními a obytnými vozy.

Stejně vysoké výplně z pravéhobezpečnostního skla. Plně prosklená vrata mají působit také jakovýkladní skříň. Tohoto dojmu dosahujeHörmann velkým podílem skla s přesně stejněvysokými tabulemi. K tomu používáme vrstvenébezpečnostní sklo (6 mm), neboť „výkladnískříň“ na exponované pozici se musí dát snadnočistit a vždy se dokonale lesknout. Na přánídostanete vrata s dvojitými tabulemi z tvrzenéhobezpečnostního skla (16 mm).

Technické údaje:

Rozsah velikostí
šířka do 5500 mm
výška do 4000 mm

Odolnost proti zatížení větrem 1)
třída 3

Vodotěsnost 2)
třída 3 (70 Pa)

Propustnost vzduchu 3)
třída 2

Zvuková izolace 4)
R = 19 dB

Tepelná izolace 5)
Při ploše vrat 25 m2 U = 6,2 W/m2Ka volitelným izolačním dvojsklem, 16 mm U = 4,1 W/m2K

1) EN 12424; 2) EN 12425; 3) EN 12426; 4) EN 717-1;5) EN 13241, Dodatek B EN 12428

Bezpečnostní charakteristiky podle normy EN 13241-1

TAR 40

Hliníková vratas tepelně dělenými profily

Nejlepší tepelná izolace a komfort. Vysoké hodnoty tepelné izolace se dosahujekombinací několika charakteristik vrat: Tepelnědělené hliníkové trubkové profily, dvojité proskleníodpuzující chlad. Venkovní a vnitřní obaly profilůjsou děleny polyamidovými můstky vyztuženýmiskelným vláknem a současně silově spojeny.Dvojité prosklení DURATEC má standardnětloušťku 26 mm a díky tomu vykazuje vysokoutepelnou izolaci. Na přání jsou vrata dodávánas trojitým prosklením DURATEC pro ještě lepšítepelnou izolaci. Podlahové pole je standardněvyplněno stoprocentně bezfreonovou tuhoupolyuretanovou pěnou o tloušťce 26 mm.Volitelné integrované dveře bez vysokého prahuposkytují pohodlný průchod osob, aniž by bylonutné otvírat celá vrata. Tím se snižují tepelnéztráty a šetří se energie.

Přesvědčivé argumenty. Tato vrata mají hned několik výhod: vysokouprůhlednost, velkou stabilitu a dobrou tepelnouizolaci. Moderní design vrat TAR 40 se hladcezapojí do fasád současné architektury.

Stabilní tepelné dělení v profilu Venkovní a vnitřní obaly profilů jsou dělenypolyamidovými můstky vyztuženými skelnýmvláknem a současně silově spojeny.

Technické údaje:

Rozsah velikostí
šířka do 7000 mm
výška do 7000 mm

Odolnost proti zatížení větrem 1)
třída 3

Vodotěsnost 2)
třída 3 (70 Pa)

Propustnost vzduchu 3)
třída 2 (s integrovanými dveřmi třída 1)

Zvuková izolace 4)
R = 19 dB

Tepelná izolace 5)
Při ploše vrat 25 m2 bez integrovaných dveříU = 2,7 W/m2Ka volitelné trojité prosklení U = 2,4 W/m2K
Při ploše vrat 25 m2 s integrovanými dveřmi = 3,0 W/m2Ka volitelné trojité prosklení U =2,7 W/m2K

1) EN 12424; 2) EN 12425; 3) EN 12426; 4) EN 717-1;5) EN 13241, Dodatek B EN 12428

Bezpečnostní charakteristiky podle normy EN 13241-1

Sekční vrata s integrovanýmidveřmi bez vysokého prahu

Integrované dveře bez vysokého prahu. Aby se při průchodu osob nemusela otevírat vrata, představujíintegrované dveře praktické řešení. Integrované dveře Hörmannbez vysokého prahu snižují rizika zakopnutí a usnadňujípřejíždění s koly.U vrat s pohonem zajišťuje předřazená světelná závoraVL 2 se dvěma senzory bezdotykový zpětný chod v případěpřekážek. Kontakt integrovaných dveří zajišťuje, že otevřenívrat je možné jen při zavřených integrovaných dveřích.

Za určitých předpokladů splňují vrata s integrovanýmidveřmi Hörmann bez vysokého prahu do šířky 5500 mmpožadavky na únikové dveře. Aby u budov s již existujícímivraty zůstal zachován vzhledvrat, nabízíme také integrovanédveře s prahem.Také v případě stoupajícíhoterénu v prostoru vratového /dveřního otvoru doporučujemeintegrované dveře s prahem.

Nastavitelné dvojité těsnění u prahu z ušlechtilé ocelipro vysokou tepelnou izolaci V přechodu spodní hrany vrat k podlaze a od dveřníhokřídla k prahu. Samostatně nastavitelné podlahové těsněníu vrat i dveří vyrovnává mírné nerovnosti podlahy.Tím se hodnota tepelné izolace u sekčních vrat s integrovanýmidveřmi snižuje jen asi o 0,2 W/m2K vzhledem kploše vrat 25 m2.

Integrované dveře bez vysokého prahu s prahem z ušlechtiléoceli o výšce 10 mm uprostřed a 5 mm na okrajích.U vrat od šířky 5510 mm je výška prahu asi 13 mm.Vedlejší dveře, vzhledově stejné s vraty Při dostatečném místě vedle vrat haly nabízejívzhledově stejné vedlejší dveře cenově výhodnou abezpečnou možnost vzájemného oddělení hustéhoprovozu osob a vozidel. Pro vaši bezpečnost sloužívedlejší dveře i jako úniková cesta. Otevírají sedovnitř nebo ven a mohou být v provedenís levým nebo pravým dorazem DIN. Na přání is troj- násobným zamykáním (západka, závora,dvojitý zamykací hák a bezpečnostní rozeta). Nenímožno namontovat dodatečně.

Vybavení integrovaných a vedlejších dveří Všechny dveřní rámy jsou zhotoveny zprotlačovaných hliníkových profilů, eloxovanýchpodle DIN 17611. Povrch mořený v přírodním odstínuE6/C0 (dříve E6/EV1). Standardně s obvodovýmtěsněním z materiálu EPDM, který je odolný protistárnutí a povětrnostním vlivům.

Kování: Zadlabávací zámek s profilovou cylindrickouvložkou. Kliková sada s oválnými rozetami z černéumělé hmoty, na přání též v provedení klika/koule.K dodání také jako hliníkový odlitek v přírodnímodstínu, z ušlechtilé oceli leštěné nebo ušlechtiléoceli kartáčované.

Horní dveřní zavírač - standardně dodáván k integrovaným dveříms kluznou lištou, volitelně ke dveřím vedlejším.

Barevná vrata podporují design společnosti

Průmyslová vrata - barvy

 

 

 

Barva se stále více stává nositelem sympatie v prezentaci firmy. Zde se přímo nabízejí barevná halová vrata. U firmy Hörmann dostanete všechna průmyslová sekční vrata ve 14 přednostních barevných odstínech a asi v 200 barvách stupnic RAL a NCS*.

Mokré lakování na vnitřní i vnější straně, popřípadě metoda coil coating u dvoustěnných lamel 42 mm v přednostních barevných odstínech, zajišťují vysoce jakostní, dlouhotrvající nabarvení – tak zůstanou vaše vrata dlouho krásná. U dvouplášťových ocelových vrat a u tepelně izolovaných vrat je třeba se na straně obrácené ke slunci vyhýbat tmavým barvám, protože možné prohnutí lamel by mohlo omezovat funkčnost vrat (bimetalový jev).

Bez pokrytí ve výrobním závodě jsou pozinkované rámy zárubní a kování. Volitelně s pokrytím dostanete eloxované profily integrovaných dveří a zasklívací lišty. Rámy sekčních a sendvičových oken jsou obecně černé. Zesílení vratových křídel a koncové úhelníky jsou v zásadě šedobílé (podobné RAL 9002).

Vrata s dvojstěnnými ocelovými lamelami ve 14 přednostních barevných odstínech jsou na vnitřní straně šedobílá (podobná RAL 9002).

Pro více světla v hale

Světelné průhledy DuratecSvětelné průhledy DuratecSvětelné průhledy Duratec

Sekční vrata Hörmann se přizpůsobí jakékoliv hale

Příklady možností kování

Příklady možností kování sekčních vrat Hormann

 

Bezpečné plánování u starých domů a novostaveb. Způsob vedení vrat by v žádném případě neměl narušovat provoz uvnitř haly. Proto je volba správného druhu kování důležitá již při plánování. Společnost Hörmann dodává všechny typy vrat v kombinaci s veškerými druhy kování.

Všechny možné varianty kování jsou uvedené v platných montážních datech.

Kování pro nízký překlad

Pohon a řetěz tam, kam patří Všechny obslužné prvky jsou vpředu u vrat. Uprostřed místnosti nepřekáží žádný volně visící řetěz.

Optimální vedení kladek Také vedení vrat je optimálně vyřešeno. To umožňuje kování pro nízký překlad se sklonem podle střechy i menším než 10°.

Sekční vrata s pohonem – standardně zabezpečená zajištěním proti zvednutí znesnadňujícím vloupání

Pevně zajištěná a chráněná proti zvednutí

Všechna průmyslová sekční vrata Hörmann s mechanickým pohonem jsou až do výšky 5 m standardně dodávána se zajištěním proti zvednutí znesnadňujícím vloupání.Tato mechanická ochrana spolehlivě zabraňuje násilnému zvednutí vrat, a to i při výpadku proudu.

Průmyslová sekční vrata s výškou nad 5 m jsou chráněna proti zvednutí již díky své vysoké hmotnosti.

Sekční vrata s řetězovým pohonem chrání před nežádoucím zvednutím samosvorná převodovka.

Zvýšená bezpečnost pro noční uzavření U vrat s mechanickým pohonem je možno navíc nainstalovat mechanickou závoru. Je vybavena elektrickým přerušovacím kontaktem, který zabraňuje spuštění pohonu u zajištěných vrat.

Poptávkový formulář

 Abychom Vám byli schopni co nejlépe odpovědět, či nacenit poptávku co nejpřesněji a nejrychleji, vyplňte, prosím, ve formuláři všechna políčka.  Do textového pole výstižně popište situaci, přidejte rozměry stavebních otvorů či zašlete fotky emailem.

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

  • Osobní údaje získané v souvislosti s odesláním dat z kontaktního formuláře budou využity výhradně pro účely realizace práv a povinností souvisejících s dotazem v kontaktním formuláři.
  • Osobní údaje nebudou dále zpracovávány a nebo předány či nabízeny třetím stranám.
  • Osobní data jsou uložena v databázi na zabezpečeném serveru providera a v ekonomickém systému provozovatele.
  • Měření návštěvnosti webových stránek jsou realizovány třetí stranou. Vlastní data jsou anonymizována a řídí se technickými podmínkami třetí strany.
  • Cookie neobsahují data, z kterých lze přečíst nebo zjistit osobní údaje. Použití cookie je čistě z technických důvodů. Chování cookie může návštěvnik povolit, omezit nebo odstranit v nastavení svého prohlížeče.