Průmyslová vrata rolovací Hörmann

Robustní a spolehlivé v náročném každodenním provozu

Novinka: Aktivní ochrana osob předsazenou světelnou závorou

Kvalitativní měřítko ve výrobě rolovacích vrat - díky know-how a kompetenci

Vynikající know-how Společnost Hörmann byla v roce vyznamenána cenou za inovaci oceli. Poprvé se jí podařilo válcovaný ocelový plech zpracovat na dvouplášťové profily rolovacích vrat.

Společnost Hörmann dnes vyvíjí technologie zítřka. Vlastní vývoj výrobků Nové výrobky, inovace a zlepšování v detailech představují u společnosti Hörmann neustálý proces vysoce kvalifikovaného vývojového týmu.

Tak vznikají patentované výrobky, poskytující zákazníkovi jedinečné vlastnosti. Vysoce specializovaná výroba Naše výrobní zařízení jsou založena na vlastních nápadech. Výrobky jsou zhotovovány dle výrobních technologií na nejnovější úrovni techniky pro průmyslová vrata.

Komponenty od jednoho dodavatele Všechny důležité komponenty vrat, například profily, vodicí lišty, konzoly, kování a řídicí techniku společnost Hörmann sama vyvíjí, nenakupuje je na různých místech. Pro každá vrata jsou všechny konstrukční díly a parametry vybavení vypočítány podle zakázky.

U společnosti Hörmann má kvalita systém! Za více než čtyři desetiletí vybudovala společnost Hörmann obor průmyslových vrat jako jedinečný program a stanovila tak měřítka pro budoucnost. Plnění pěnou pod dohledem počítače Všechny dvoustěnné profily jsou vypěňovány pomocí počítačem řízených strojů. Výsledek: Neměnící se, přesné zpěňování a tím vysoká stabilita a dobrá tepelně izolační schopnost.

Kvalifikovaní spolupracovníci U společnosti Hörmann jsou kvalifikovaní a odpovědní pracovníci základem vysoké kvality výrobků - od výroby, přes kontrolu až po expedici.

Silný ve speciálních řešeních Vysoká specializace ve výrobě rolovacích vrat Hörmann daleko přesahuje normální standard. Realizace speciálních řešení patří u našeho výkonného týmu ke každodenní práci. S námi můžete realizovat dokonce i svá neobvyklá přání. Certifikovaná kvalita podle DIN ISO 9001

Vysoce kvalitní nanášení barev Společnost Hörmann Vám nabízí přes 1000 barevných odstínů stupnice RAL a NCS. Kvalita povrchu a odolnost proti otěru všech barevných vrstvev je kontrolována u společnosti Hörmann vyvinutým realistickým měřícím postupem.

V mnoha případech jednoznačně nejlepší rozhodnutí Pro široké otvory hal: Dodáváme rolovací vrata až do šířky 11,75 m. Kombinací až tří rolovacích vrat je možno uzavřít halové otvory o šířce až 30 m. Viz stranu 36. Na místech, kde je nutno manévrovat v těsném prostoru jsou požadována robustní vrata, která zůstanou funkční i po lehké kolizi. Co se běžně považuje za speciální řešení, je u společnosti Hörmann standard. Například: Otočný boční díl také s integrovanými dveřmi, pevné pole, šikmý podlahový profil, vedlejší dveře atd.

Rolovací vrata a rolovací mříže Hörmann - hospodárné, robustní a spolehlivé

Certifikovaná jistota Rolovací vrata a mříže jsou vyrobeny podle vysokých požadavků evropských norem a jsou samozřejmě certifikovány.

Promyšlený systém U společnosti Hörmann tvoří vrata, pohon a řídicí jednotka vzájemně přesně sladěný systém pro vysokou hospodárnost, spolehlivou funkci a bezpečnost.

Jedinečná montážní pomůcka - pro rychlou a bezpečnou montáž s malým montážním týmem. Jeřáb nebo vysokozdvižný vozík již není nutný. Montážní pomůcka pracuje zcela nezávisle na elektrické síti staveniště!

Patent společnosti Hörmann! Nárazový test Vrata nebyla poškozena! Při lehké kolizi, například při manévrování, zaskočí plášť rolovacích vrat většinou zpět do původní polohy. Při tomto nárazovém testu najel vysokozdvižný vozík do středu 4800 mm širokých vrat až na hranici pružnosti.

Kompetentní poradenství Zkušení odborní poradci zákaznicky orientované prodejní organizace Vás provází od projektu objektu, přes technické ujasnění až po kolaudaci. Kompletní pracovní podklady jsou k dispozici nejen v tištěné formě, ale také vždy v aktuální podobě na www.hoermann.com.

Rolovací vrata a rolovací mříže Hörmann jsou v důsledku své geniálně jednoduché konstrukce s jen malým počtem komponentů mimořádně hospodárná. Jsou to uzávěry, které se stále osvědčují v každodenním provozu. U vrat, pohonů a řízení jsou samozřejmostí originální náhradní díly Hörmann s 10-ti letou poprodejní zárukou. Rychlý servis Díky naší plošné servisní síti jsme i ve Vaší blízkosti. To je velká výhoda při kontrole, údržbě a opravách.

Rolovací vrata a rolovací mříže jsou prostorově úsporné Rolovací vrata a rolovací mříže nezabírají nad otvorem téměř žádné místo. Navíjejí se kompaktně za překladem. Po stranách a v prostoru stropu se neztrácí žádná cenná užitná plocha haly. Jeřábové dráhy se dají plně využít. Vysokozdvižné vozíky s vysokým vidlicovým sloupem manévrují nerušeně, zdvihové plošiny se dají bez nebezpečí kolize zvedat výše. Také jako venkovní rolovací vrata: Když chybí prostor pro vnitřní montáž nebo je předepsána ochrana proti explozi.

Inovace společnosti Hörmann se vyplatí: předsazená světelná závora

Rychleji a bezpečněji díky předsazené světelné závoře VLR Světelná závora umístěná pod podlahovým profilem a pohybující se současně s ním rozpozná překážky ještě před dotykem a zastaví vrata jakoby s předstihem. Tak je možné se bezpečně vyhnout zraněním osob i materiálním škodám. Systém zabudovaný v koncových prvcích podlahového profilu je zcela zakryt vodicími lištami. Při dosednutí na podlahu se pomocí patentovaného mechanizmu samočinně zasune do parkovací polohy. Je tedy téměř neviditelný a optimálně chráněný před poškozením. Se světelnou závorou VLR dodržují i rolovací vrata s rychloběžnými pohony (24 ot/min na navíjecím hřídeli) suverénně zákonné mezní hodnoty zavírací síly vrat. Řešení, které i u dopravních cest s rolovacími vraty zaručuje rychlý a bezpečný chod výroby a logistiky.

Navíjecí systémy ZAK- a vrata se zavírají těsněji Decotherm S z oceli typu »full hard«

ocel typu »full hard« Ocel »full hard« profilů Decotherm® S zvyšuje odolnost proti vyboulení o trojnásobek a odolnost proti ohybu o 10 % ve srovnání s profily ze standardního materiálu. Díky tomu jsou vrata zvláště odolná proti poškození a stabilní při zatížení větrem. Ocel typu »full hard« zvyšuje odolnost proti vyboulení o trojnásobek

Systémy ZAK® V systému ZAK® se svazek posouvá na konzolách a plášť vrat je přesně veden tak, aby vždy vjížděl svisle do vodicí kolejnice. Vrata společnosti Hörmann se systémem ZAK® se zavírají těsněji, méně podléhají opotřebení, vytvářejí podstatně menší hluk a vyžadují menší prostor u překladu. Systémy ZAK®- společnosti Hörmann jsou určeny pro vrata s nástrčnými pohony (u rolovacích mříží classic standardně). Pro velmi velká vrata s řetězovým pohonem jsou určeny systémy ZAK®-XL. Potřebný prostor u překladu se zmenšuje na 180 mm. #REF!#REF!Originál v provedení z hliníku, oceli typu "full-hard" nebo ušlechtilé oceli //NOVINKA

Inovativní technika profilu Profilem Decotherm® společnost Hörmann rolovací vrata významně zlepšila. Kombinace do detailu optimalizované geometrie profilu se speciálními hliníkovými a ocelovými slitinami ukazuje, čeho dnes lze při výrobě rolovacích vrat dosáhnout. Vyklenuté vnitřní a vnější plochy profilů Decotherm® zajišťují velmi dobrý průběh navíjení. Optimálně navržené závěsy snižují tepelné ztráty a umožňují spojení závěsu a navíjecího hřídele bez míst přítlaku a tření, která jsou jinak nevyhnutelná.

Okenní prvky Dvoustěnné okenní prvky se skládají z průhledného polykarbonátu odolného proti nárazům s vysoce jakostním krycím rámem (podobným RAL 9006). Přednost těchto rámů: Polyuretanová pěna již není viditelná, dochází k menšímu hluku a menšímu opotřebení.

Fasetový profil - vnitřní strana Pohledově stejná jako vnější mikroprofilová strana. Pouze od Hörmannu v tomto atraktivním designu.Inovační technologie profilů ve třech materiálových variantách

Decotherm® A //NOVINKA Inteligentní lehký konstrukční profil z hliníku, navíjí se mimořádně tiše a bez oděru, volitelně jako válcovaný hliník nebo s barevným nánosem, doporučeno pro vrata do velikosti 4 x 4 m.

Decotherm® S Profily ze speciální oceli „full-hard" jsou obzvlášť odolné proti poškození při transportu, montáži i provozu. Volitelně s barevným nánosem nebo bez něho. Dodávají se do velikosti vrat 8 x 9 m.

Decotherm® E //NOVINKA Nové profily z ušlechtilé oceli, výhodné, když je požadována obzvlášť vysoká konstrukční odolnost nebo ušlechtilý kovový vzhled. Válcovaný povrch opatřený ochranným lakem i po delší době přitahuje pozornost svým atraktivním vzhledem. Dodává se do velikosti vrat 5 x 4,5 m.

Povrchová ochrana se systémem - tak vypadají Vaše vrata dobře po dlouhou dobu Tak vrata dlouho vypadají dobře Všechny profily Decotherm® jsou opatřeny ochranným lakem, povětrnostní vlivy mohou profilu jen málo uškodit. U barevných nánosů zvyšují polyamidové částečky kluzné vlastnosti profilů a snižují tak účinně oděr a hluk za chodu.

HR 116 A / S Silná ve velkých otvorech Dvoustěnná s tepelnou izolací

HR 116 A Dvě provedení z hliníku 1. Hliník se štukovým vzorem (bez barevného pokrytí) Díky způsobu ražení je plášť rolovacích vrat méně citlivý vůči povětrnostním vlivům. Ani malé škrábance nejsou nápadné. 2. Hliník s pásovými vrstvami Tento vysoce kvalitní, oboustranný barevný nános představuje dlouholetou ochranu proti povětrnosti a je ještě zesílen doplňkovým oboustranným ochranným lakem s polyamidovými částicemi. Tím se také snižuje oděr a hlučnost za chodu. Důležité pro podzemní garáže s požadavky na ochranu před hlukem.

HR 116 S Robustní ocelové provedení Těžké provedení z pozinkovaného ocelového plechu dodává vratům robustnost a vysokou stabilitu. Proto je profil HR 116 S obzvlášť doporučován pro každodenní náročný provoz.

HR 120 A / S Klasická vrata pro chladné haly - pro každodenní těžký provoz

HR 120 A Dvě hliníková provedení 1. Válcovaný čistý hliník Standardní povrch pro chladící haly. 2. Hliník s pásovou vrstvou Vysoce kvalitní barevný nános jako dlouholetá ochrana proti povětrnosti a venkovní straně profilu, aby náročný vzhled vrat zůstal zachován i po letech. Přídavný ochranný lak s polyamidovými částicemi snižuje otěr a zvuky za provozu.

HR 120 S Robustní provedení Pokud jde hlavně o robustnost, doporučujeme tato ocelová vrata z pozinkovaného materiálu.

HR 120 aero Profil pro světlo, vzduch a bezpečnost Alternativa k rolovacím mřížím

Alternativa pro podzemní garáže a pasáže Tento plnoplošný, jednostěnný uzávěr z vlnitých, sítovitě děrovaných profilů (průměr otvoru asi 3,2 mm) nabízí dobré ventilační vlastnosti a lepší vizuální ochranu. Jemné děrování zadržujte listí, papír a jiné nečistoty a zamezuje vhazování odpadků.

S vysokou bezpečností Vzhledem k tvaru profilů vrat nemohou po vratech lézt děti ani se na nich zavěšovat. Tím se výrazně předchází nepodcenitelnému nebezpečí zranění, ale také se chrání vrata proti poškození.

Hliníkové profily odolné proti povětrnostním vlivům 1. Válcovaný hliník, čistý - standard pro jednoduché aplikace. 2. Hliník s pásovými vrstvami - vysoce kvalitní vnější vrstva jako dlouholetá ochrana proti povětrnostním vlivům. Přídavný ochranný lak s polyamidovými částicemi snižuje otěr a zvuky za provozu.

HG-A /-V /-S /-E /-L Závěs z rolovací mříže pro velký průchod vzduchu a průhled

HG-A, hliník standard Pro malé otvory nebo malý počet cyklů za den, například pro noční uzávěry. Mříže a plástvové spoje jsou standardně z čistého válcovaného hliníku. Na přání s vysoce kvalitní práškovou vrstvou v přednostním barevném odstínu šedobílé (jako RAL 9002), v barevných odstínech podle RAL, NCS nebo podle DIN 17611 přírodně eloxované (E6/EV1).

HG-V, zesílený hliník (bez obrázku) - ideální pro široké otvory nebo vysoké počty otevíracích a zavíracích cyklů v podzemních garážích nebo parkovacích prostorách. Mříž je vyhotovena z čistého válcovaného hliníku s vyztuženými plástvovými spojkami z čisté, válcované ušlechtilé oceli V2A. Lehká a stabilní i pro široké otvory (viz. tabulka).

HG-S, ocelová robustní a cenově výhodná - cenově výhodné provedení pro velké šířky a vysoké počty otevíracích a zavíracích cyklů. Mříž a plástvové spojky jsou standardně z pozinkované oceli. Na přání vysoce kvalitní prášková vrstva v přednostním odstínu šedobílé (jako RAL 9002) nebo v barevných odstínech podle RAL nebo NCS.

HG-E, ušlechtilá ocel pro zvýšené nároky - mříže a plástvové spojky z ušlechtilé čisté válcované oceli V2A. Mimořádně kvalitní v leštěném provedení V2A.

Při automatickém provozu mříže zamezuje zraněním a poškození vrat jištění proti vtažení a jištění zavírací hrany. Pro podzemní garáže a při provozu vysokozdvižných vozíků se doporučuje volitelná světelná závora v průjezdu. HG-L, lehký a kompaktní hliník Elegantní a místo šetřící provedení, vhodné především pro obchodní pasáže. Mříže a plástvové spoje z hliníku s příčnou tyčí jako dodatečná ochrana proti vsunutí ruky. Na přání v barevných odstínech podle vzorníku RAL, NCS nebo podle DIN 17611 eloxované v přirozeném odstínu (E6/EV1).

Barevná vrata představují silný akcent a podporují Váš firemní design

Pásové vrstvy jsou: U rolovacích vrat plášť rolovacích vrat bez podlahového profilu, u svinovacích mříží kompletní mříž s podlahovým profilem Zobrazené barevné odstíny nejsou kvůli technickým možnostem tisku závazné. V moderní průmyslové a halové architektuře se barevná vrata používají stále více jako tvůrčí prvky. Určují z velké části - již v důsledku velikosti rolovacích vrat - optický vzhled fasády. Proto Vám společnost Hörmann nabízí rolovací vrata a rolovací mříže ve více než 1000 barvách v návaznosti na stupnice RAL a NCS.

 

I v barvě Vaší budovy

Větrné háky s kloubem Pomocí techniky kloubu větrného háku je možno zařadit rolovací vrata do vyšší třídy zatížení větrem.

Vodící lišty Vyvinuto ve společnosti Hörmann: Velmi stabilní, z pozinkované oceli o tloušťce 2 mm. S kartáčovým těsněním pro klidný chod vrat a vysokou těsnost. Na přání také s kluznými profily v signálním oranžovém odstínu.

Upevňovací technika pro různé rámy - jen u společnosti Hörmann! Variabilní 30 mm provedení, montážně a servisně jednoduché šroubové spoje s dobrým utěsněním. Opticky a tepelně čisté řešení.

Navařitelné dno držáku pro ocelovou konstrukci Dno držáku se přivaří přímo na ocelové těleso. V halách s ocelovou konstrukcí doplňují přivařitelná dna držáku ideálně techniku držáků.

Podlahový profil odolný proti ohybu Stabilní hliníkový profil, který zesiluje plášť rolovacích vrat. Povětrnostním vlivům odolné, trvale elastické hadicové těsnění z EPDM chrání před pronikáním nečistot a deště, vyrovnává nerovnosti povrchu a dosedá tiše v koncové poloze.

Osvědčená technologie vrat pro optimální chod a těsnost vrat Rolovací vrata / rolovací mříže classic

Výškově nastavitelné konzoly Kompletně pozinkovaná ocelová konstrukce s montážní deskou - je výškově přestavitelná a dá se při montáži dobře přizpůsobit montážním situacím.

Systém Hörmann ZAK® Navíjecí konzola s nuceným vedením pro všechna rolovací vrata classic s nasazovacím pohonem. Podrobnosti o patentovaném systému ZAK® viz následující stranu. Robustní a spolehlivá

Se systémem ZAK® od společnosti Hörmann - jedna převodovka ZAK® na každé straně vede přesně navinutou část • při otevírání směrem od překladu • při zavírání směrem k překladu

Plášť vrat se pohybuje ve vodicích kolejnicích vždy svisle, bez šikmého pohybu. Bez navíjecího systému - navíjecí hřídel nemění svou polohu, což znamená šikmý pohyb a má za následek: • větší opotřebení a tření • silnější provozní zvuky • podstatně větší potřebu překladu

S navíjecím systémem bez nuceného vedení - při provozu vrat se navinutá část pohybuje bez vedení, což může vést ke kolizím s překladem.

Vrata se zavírají těsněji

a jsou chráněna Systémy ZAK® Systém ZAK® Systém ZAK® posouvá svazek po konzolách a vede plášť rolovacích vrat přesně tak, aby stále zajížděl svisle do vodících lišt.

Přenosti systému ZAK® • Mezera mezi pláštěm rolovacích vrat a překladem se uzavře, vrata jsou těsnější • Menší otěr a tření u pláště rolovacích vrat, vrata zůstanou déle pěkná • podstatně menší hluk za provozu

Systém ZAK® pro nasazovací pohony • standardně u rolovacích mříží classic • speciální vybavení pro rolovací vrata classic • o 80 mm menší potřeba překladu

Systém ZAK® XL pro velká vrata s řetězovým pohonem (viz obrázek)

• nahrazuje přítlačnou hřídel a snižuje • riziko pádu vrat o 80 mm • Speciální provedení pro rolovací vrata a mříže classic

Jedinečná montážní pomůcka - patentovaná jen společností Hörmann Bez jeřábu nebo vysokozdvižného vozíku mohou rolovací vrata a rolovací mříže Hörmann montovat rychle a bezpečně i malé montážní týmy. Integrovaný zdroj proudu zajišťuje nezávislost na napájení na místě stavby. S montáží vrat je možno začít již v fázi hrubé stavby, neboť ani stav podlahy není důležitý. Tak se dají lépe plánovat montážní termíny. Parametry použití: • nástrčný pohon a standardní konzoly • hmotnost vrat max. 600 kg • výška vrat max. 5000 mm

Snadná montáž a bezpečné balení Všechny pláště vrat jsou předmontovány na navíjecím hřídeli a lze je proto snadno montovat; všechny komponenty jsou pro bezpečnou dopravu zabaleny na speciálních paletách.

Systém ZAK® XL pro velká

vrata s řetězovým pohonem Rolovací vrata a mříže rychlá a bezpečná montáž

Konzola Z pozinkovaného ocelového plechu, redukuje potřebu místa po stranách na straně ložiska i na straně pohonu.

Pásový systém Ze speciální tkaniny spojuje plášť vrat s pozinkovaným, osmihranným hřídelem a šetří profily vrat tam, kde nejsou

zapotřebí. To je inovativní konstrukce rolovacích vrat! Ocelová vodicí lišta Robustní konastrukce z pozinkované oceli se montuje přímo na stavební těleso.

Tím se šetří místo i montážní čas! Konzola Z pozinkovaného ocelového plechu, redukuje potřebu místa po stranách na straně ložiska i na straně pohonu.

Hliníková vodicí lišta Elegantní konstrukce z válcovaného čistého hliníku s černým kluzným profilem. Se svou malou montážní výškou 40 mm se dá snadno začlenit do okolního designu.

Rolovací vrata basic

Ideální jako logistická vrata

 

Rolovací mříže basic

Ideální pro uzavření obchodu

 

Malá potřeba místa Jednoduchá a rychlá montáž Přesvědčivá cena Snadná obsluha Doporučuje se pro jednoduše vybavené haly bez přípoje proudu a s nízkou frekvencí používání. Například v malých skladech náhradních dílů, kůlnách se stroji v zemědělství nebo v menších chladných halách. Od výšky vrat 1800 mm jsou ruční rolovací vrata standardně dodávána s ruční tyčí jako obslužnou pomůckou.

Zamykání proti vloupání - ruční rolovací vrata HR 120 mají standardně zavírání pomocí závorových tyčí s dvojitým zámkem (včetně dvou klíčů). Obsluha vrat je volitelně zevnitř nebo zvenku nebo pouze zevnitř.

Vinuté pružiny Pro snadnou obsluhu vrat vyrovnávají vinuté pružiny tíhu závěsu.

Dorazové pružiny V horní koncové poloze zachytí pružiny jemně závěs a chrání tak vrata.

Uzávěr pro malé otvory Ruční rolovací vrata

Zvenku uzamykatelný podlahový profil S profilovou polocylindrickou vložkou, zamykatelný zevnitř bez klíče. Ovládání zvenku pomocí zapuštěné mušlové kliky, zevnitř pomocí křížové kliky. Pro všechny šířky vrat.

Zevnitř uzamykatelný podlahový profil S profilovou polocylindrickou vložkou, ovládání přímo klíčem. Pro šířky vrat do 4000 mm.

Zevnitř uzamykatelný podlahový profil S miniaturním zámkem, ovládání výklopnou rukojetí. Pro šířky vrat přes 4000 mm.

Elektromagnetické zamykání Ovládání pomocí sériově dodávané kódovací klávesnice. Automatické zamykání v zavřené poloze vrat, možnost připojení na centrální řízení.

Posuvná závora Namontovaná volitelně vpravo nebo vlevo na vodící liště. Zamykání je možno zajistit závésným zámkem. Ne pro vnější rolovací vrata.

Vypáčení zbytečné! Zvyšte ochranu své budovy pomocí uzávěrů bránících vloupání. Všechna provedení zamykají podlahový profil s vodícími lištami. Signál do řízení zamezuje zapnutí systému vrat. Bezpečná navíjecí hřídel Je dimenzován podle normy (prohyb menší než 1/500 rozpětí). Pevně usazený vnitřní kotouč zabraňuje únavovým lomům v místě svaru nebo přinýtování vnějšího kotouče.

Upevňovací materiál - pro bezpečné napojení na stavební těleso - je dimenzovaný podle zatížení a schválený pro příslušné stavební těleso. U vnějších rolovacích vrat dodává společnost Hörmann konzolové upevnění, podle předpisu z ušlechtilé oceli V4A.

Integrované záchytné zařízení v nasazovacích pohonech Poskytuje mimořádně dobrý útlum, velké výkonové rezervy a spolehlivě zabraňuje pádu pláště vrat.

Samostatné záchytné zařízení u řetězových a trubkových pohonů - je stejně výkonné jako integrované záchytné zařízení a reaguje již při malém překročení mezních otáček.

Distanční pouzdra - pevná distanční pouzdra na čepech hřídele fixují navíjecí hřídel v axiálním směru u rolovacích vrat classic. Tak nemůže vyklouznout z ložisek.

U rolovacích vrat a rolovacích mříží Hörmann je bezpečnost certifikována

Bezpečnost proti pádu Předsazená světelná závora VLR Pomocí nové předřazené světelné závory VLR jsou překážky rychle a bezpečně rozpoznány ještě před přímým dotykem. Opotřebovaná podlahová těsnění nebo nepříznivé tvary překážek nemají na funkci žádný vliv. Systém zabudovaný v koncových prvcích podlahového profilu je zcela zakryt vodicími lištami. Tak je světelná závora téměř neviditelná a chráněná před poškozením.

Bezpečnostní zařízení Jištění zavírací hrany, jištění proti vtažení a světelná závora v průjezdu se samočinně testuje před a během pohybu vrat. Porucha jen jednoho zařízení přepne řízení vrat automaticky do režimu mrtvý muž.

Vrata musí odpovídat bezpečnostním podmínkám podle evropské normy 13241-1. Nechte si u ostatních nabídek ukázat doklady o schválení. Ochrana proti vsunutí ruky TES Pokrytí z vysoce pevné speciální tkaniny zabraňuje vsunutí ruky do nebezpečných míst u svinutých vrat.

Vodící lišty Plastové lišty chrání před zraněním střihem na hranách vodicích lišt. Ve standardním provedení s černými plastovými lištami, volitelně v odstínu signální oranžová. Rolovací vrata a rolovací mříže Hörmann jsou bezpečné v každé fázi otevírání a zavírání. S ručním i motorovým ovládáním. U vrat s impulsním ovládáním zaručují hlídací systémy s integrovaným samotestováním bezpečné dodržení dynamických zavíracích sil. Vrata a pohon jsou u polečnosti Hörmann stoprocentně sladěny a pro Vaši bezpečnost přezkoumány TÜV a

přezkoušeny dle normy. Srovnávat se vyplatí! U společnosti Hörmann testováno a certifi kováno již dnes: Bezpečnost podle předpisu Dodržujte prosím u motorově poháněných vrat povinné roční kontroly.

Ochrana proti sevření Ochrana proti vsunutí ruky Jištění zavírací hrany Bezpečnostní parametry podle evropské normy 13241-1 Bezpečnost proti pádu Ochrana proti vsunutí ruky Tepelná izolace Kombinace minimalizovaných tepelných mostů a jemně porézní polyuretanové pěnové výplně zajišťuje u všech dvoustěnných vratových profilů dobrou tepelnou izolaci.

Promyšlené konstrukce s přesvědčivými výkonovými vlastnostmi

Zvuková izolace Plášť a těsnící technika okolo celých vrat snižuje zvukové vlivy zvenku i zevnitř.

Zatížení větrem Vysokou stabilitu zajišťují v závislosti na typu vrat koncové kusy s větrnými háky, podlahové profi ly odolné proti ohybu a volitelně WPS®.

Decotherm® WPS® Tepelná / zvuková izolace Zatížení větrem Těsnění překladu Těsnost Všechna dvoustěnná vrata classic jsou po obvodu utěsněná: • na podlaze dvoukomorovým profi lovým uzavíracím těsněním • bezpečným proti mrazu • na překladu semišovaným speciálním těsněním a na vodících lištách kartáčovým těsněním

Kartáčové těsnění Díky stálému novému vývoji a zlepšování je výroba rolovacích vrat u společnosti Hörmann již po léta napřed. Výkonové vlastnosti podle evropské normy jsou s překvapivými hodnotami zapracovány do tohoto vývoje.

Zde se vyplatí srovnání! U společnosti Hörmann testováno a certifi kováno již dnes: Těsnost Výkonové vlastnosti podle evropské normy 13241-1 Těsnost Zvuková izolace Zatížení větrem Tepelná izolace Vnější vzhled je harmonický a rozdělený na tři stejné segmenty. Je-li zapotřebí jen jeden otvor, lze každá vrata obsluhovat i jednotlivě. Systémy SSG lze zkombinovat z libovolných profilů a mřížových závěsů.

Řešení pro velmi velké otvory do 30 m Systém SSG

Systém SSG Pomocí systému SSG je možno sdružit až tři rolovací vrata nebo mříže v jednom otvoru. Po otevření vrat se střední sloupy ručně odblokují a odsunou do bočních parkovacích poloh. Tak lze realizovat otvory až do šířky 30 m a výšky 6 m.

Praktický druhý otvor

Boční díl s vedlejšími dveřmi Pevný boční díl s vedlejšími dveřmi je účelný, pokud pro osoby není k dispozici žádný samostatný vchod. Otočný boční díl s bočními dveřmi spojuje dohromady dvě výhodné funkce: 1. maximální využití světlého otvoru haly 2. při průchodu osob není nutno nejdříve otevírat vrata

Při silném zatížení větrem

WPS® WPS® WPS® zvyšuje odolnost vratových zařízení proti zatížení větrem. Teleskopická hliníková podpěra zavřená vrata bezpečně vyztužuje. Při otvírání se samočinně sklopí za překlad, při zavírání se zašroubuje do podlahy haly. Pak ani pro velká vrata nejsou žádným problémem třídy zatížení větrem 2 a vyšší. 38

U atypických řešení je nutný specialista

Clony a pevné pole Clony vyrovnávají překlad a otevírací šířku. To může být rozhodující při renovaci. Spodní pevné pole s integrovanými dveřmi se použije, jestliže v prostoru příchodu osob připadají v úvahu ze stavebně technických důvodů jen rolovací vrata.

Vnější rolovací vrata Vnější rolovací vrata se montují při chybějícím vnitřním ostění. V halách s ochranou proti výbuchu ušetříte v porovnání s uvnitř umístěným pohonem za nákladná bezpečnostní opatření. Chybí-li zastřešení, nabízí společnost Hörmann pancéřové pokrytí volitelně s pozinkovaným ocelovým plechem nebo plechem z ušlechtilé oceli.

Šikmý podlahový profil Rolovací vrata a mříže Hörmann je možno bez problémů použít i u klesajícího terénu. O odpovídající vyrovnání se pak stará šikmý uzavírací profil. Přizpůsobení je možné i na schodech.

Řešení pro speciální montážní situace a případy použití jsou u společnosti Hörmann na základě vysoké specializace již dlouho každodenním standardem. I pro neobvyklá přání a atypická řešení má Hörmann správnou odpověď. Kombinace vrat Rolovací vrata ve spojení s pružnými rychloběžnými vraty stále představují dobrou investici. Přes den se díky vysoké rychlosti otevírání a zavírání vrat šetří energie, optimalizuje se tok materiálu a minimalizuje průvan. V noci slouží rolovací vrata jako uzavření bránící vloupání.

Příkladný ve speciálních řešeních 11 hliníkových rolovacích vrat s předřazenými rolovacími mřížemi uvolňuje téměř 80 m velký otvor, aby bylo možno celý trávník z nové arény “AufSchalke” zavést na údržbu nebo vyvézt v případě konání akce. To je jedinečné a dokazuje to know-how a vysokou kompetenci.

Certifikát ATEX Rolovací vrata a pohony od společnosti Hörmann lze dodat i v certifikovaném provedení ATEX a mohou tak být používány i v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Přesně vzájemně přizpůsobeno: vrata, pohon a řízení

Plný užitek díky vždy dokonalému konceptu Rolovací vrata a rolovací mříže Hörmann představují na praxi zaměřený a hospodárný koncept. Jsou orientována na různé provozní postupy a na dlouhou a spolehlivou funkci. U všech vrat s nástrčným a řetězovým pohonem představuje pohon a řízení montážně jednoduché samostatné komponenty, které jsou připravené k připojení. Ke snížení čekacích dob a tepelných ztrát ve fázi otevření jsou k dispozici nástrčné pohony v rychloběžném provedení. Při rychlosti otáčení navíjecího hřídele 24 ot/min se doby otevření zkrátí o 60 % ve srovnání se standardními pohony.

Řetězový pohon - výkonný pohon pro velká rolovací vrata, který je vybaven konektory pro připojení síťových a řídících kabelů. Standardně se samostatným záchytným zařízením. Viz strana 32.

Nástrčný pohon - ideální pohon pro malá až střední rolovací vrata a rolovací mříže, který je vybaven integrovaným záchytným zařízením. Naše doporučení: u rolovacích vrat zkombinujte nástrčný pohon s výhodným systémem ZAK® od společnosti Hörmann. Viz strana 25.

Trubkový pohon - řešení pro malá vrata s mimořádně malým bočním montážním prostorem a malým počtem pohybů vrat za den. Standardně se samostatným záchytným zařízením.

Možnosti ovládání / řízení rychlejší otevření vrat

Řízení mrtvý muž 420R (400/230 V) • Řízení montovatelné samostatně mimo pohon. • Komponenty řízení a křídla vrat ve třídě ochrany IP 65 (chráněné proti stříkající vodě). Připojení s konektorem CEE odpovídá třídě ochrany IP 44.

Impulsní řízení 445R (400/230 V) • Řízení montovatelné samostatně mimo pohon. • Komponenty řízení a křídla vrat ve třídě ochrany IP 65 (chráněné proti stříkající vodě). Přípojka s konektorem CEE odpovídá třídě ochrany IP 44. • Odečítání menu zvenku bez snímání krytu skříně pomocí integrovaného dvojitého sedmisegmentového displeje. • Žádné seřizovací práce na motoru, nýbrž pohodlné řízení pomocí digitálních koncových spínačů. • Servisní menu s počítadlem údržby, cyklů a provozních hodin a s analýzou závad. • Sběrné hlášení poruch s individuální signalizací na budově (akustickou, optickou nebo například pomocí mobilního telefonu). • Funkční pojistka pomocí miniaturního zámku (vyměnitelného za zámek s profi lovou cylindrickou vložkou). • Přebudovatelné na řízení 460 R namísto kompletní výměny.

Komfortní řízení 460R (400/230 V) • Řízení montovatelné samostatně mimo pohon. • Samostatné tlačítko pro druhou otevírací výšku na víku skříně a integrované připojovací svorky pro další povelové snímače. • Komponenty řízení a křídla vrat ve třídě ochrany IP 65 (chráněné proti stříkající vodě). Přípojka s CEE konektorem odpovídá třídě ochrany IP 44. • Odečítání menu zvenku bez sejmutí krytu skříně pomocí integrovaného dvojitého sedmisegmentového displeje. • Žádné seřizovací práce na motoru, nýbrž pohodlné řízení pomocí digitálních koncových spínačů. • Servisní menu s počítadlem údržby, cyklů a provozních hodin a s analýzou závad. • Sběrné hlášení závad s individuální signalizací na budově (akusticky, opticky nebo například pomocí mobilního telefonu). • Funkční blokování pomocí miniaturního zámku (vyměnitelného za zámek s profi lovou cylindrickou vložkou).

Základní-ovládání 435R (400/230 V) • Řízení montovatelné samostatně mimo pohon. • Komponenty řízení a křídla vrat ve třídě ochrany IP 65 (chráněné proti stříkající vodě). Připojení s konektorem CEE odpovídá třídě ochrany IP 44. • Žádné nastavovací práce na motoru, nýbrž pohodlně na řídící jednotce skrz elektronický udavač polohy vrat • S SKS : "vrata otevřeno/zavřeno s impulsem • Bez SKS: "vrata otevřít" s impulsem "vrata zavřít" s provozem Totmann (mrtví muž) • Hlášení stavu a chyb pomocí LED

Sloupový stojan STI 1 - pro montáž maximálně 2 řízení s přídavnou skříní - barva: RAL 9006 (bílý hliník) - rozměry: 200 x 60 mm, výška 1660 mm

Hlavní spínač - pro všechna řízení

Profi l - poloviční válec - volitelně pro řízení 420R, 445R a 460R

Řídicí jednotky průmyslových vrat

Řízení Jednokanálový přijímač HEI 1 - v samostatné krabici s třížilovým připojovacím vedením 7,0 m Funkce: impuls Frekvence: 868,3 MHz Třída ochrany: IP 65

Jednokanálový reléový přijímač HER 1 - s bezpotenciálovým reléovým výstupem v samostatné krabici bez připojovacího kabelu. Funkce: impuls, 3 minuty světlo, zapnutí/vypnutí Frekvence: 868,3 MHz Druh ochrany: IP 65 Provozní napětí: 24 V střídavé napětí / 230 V střídavé napětí Zatižitelnost kontaktů: 24 V stejnosměrné napětí: 2,5 A/50 W 230 V střídavé napětí: 2,5 A/500 W

Dvoukanálový přijímač HEI 2 - v samostatné krabici se čtyřžilovým připojovacím vedením 7,0 m Funkce: impuls nebo otevření/ zavření (na kanál) Frekvence: 868,3 MHz Třída ochrany: IP 65

Čtyřkanálový reléový přijímač HER 4 - technicky jako HER 1, avšak se čtyřmi bezpotenciálovými kontakty. Tak je možno ovládat čtyři zařízení.

Dvoukanálový reléový přijímač HER 2 - technicky jako HER 1, avšak se dvěma bezpotenciálovými kontakty. Tak je možno ovládat dvě zařízení. Samostatná anténa pro vnější použití v hliníkové krabici zabezpečené proti sabotáži s třížílovým připojovacím kabelem 7,0 m. Vyhodnocovací jednotka pro vnitřní oblast.

Čtyřtlačítkový ruční vysílač HS 4 Čtyřtlačítkový ruční vysílač mini HSM 4 Dvoutlačítkový ruční vysílač mikro HSE 2 - s kroužkem na klíče

Čtyřtlačítkový bezpečnostní ruční vysílač HSS 4 Přídavná funkce: ochrana proti kopírování kódování ručního vysílače

Śestnáctitlačítkový ruční vysílač HS 16 - pro 16 funkcí K dodání taška jako příslušenství

Jednotlačítkový ruční vysílač HS 1

Příslušenství

Přijímač pro řídicí jednotky 445R a 460R Ruční vysílače pro impulsní řízení Zamykatelná funkce slouží k přerušení řídícího napětí a vyřazuje z provozu funkci povelových přístrojů. Profilové poloválce nejsou součástí dodávky tlačítkového spínače. Tlačítkový spínač DTNA 30 - pro samostatné ovládání obou směrů pohybu. Zastavovací tlačítko je zaskakovací a po stisku zůstane stisknuté, aby se vyloučilo použití zařízení nepovolanými osobami. Další ovládání tlačítka je možné jen po odjištění tlačítka klíčem (součástí dodávky jsou 2 klíče). Rozměry: 66 x 145 x 85 mm (ŠxVxH) Druh ochrany: IP 65

Pro řízení: 420R, 435R, 445R a 460R Tlačítkový spínač DTP 02 - otevírání nebo zavírání pomocí povelového tlačítka, samostatného zastavovacího tlačítka a provozní kontrolky řídícího napětí. Uzamykatelný profilovou cylindrickou vložkou, dodávanou jako příslušenství. Rozměry: 86 x 260 x 85 mm (ŠxVxH) Druh ochrany: IP 44

Pro řízení: 435R (jen s SKS), 445R a 460R Tlačítkový spínač DTP 03 - pro samostané řízení obou směrů pohybu. Samostatné zastavovací tlačítko a provozní kontrolka řídícího napětí. Zamykatelné profilovou polocylindrickou vložkou, dodávanou jako příslušenství. Rozměry: 68 x 290 x 74 mm (ŠxVxH) Druh ochrany: IP 44

Pro řízení: 420R, 435R, 445R a 460R Tlačítkový spínač nouzového vypínání DTN 10 - pro rychlé vyřazení zařízení vrat z provozu. Zaskakovací tlačítko (houbové tlačítko). Montáž na omítku Rozměry: 93 x 93 x 95 mm (ŠxVxH) Druh ochrany: IP 65

Pro řízení: 420R, 435R, 445R a 460R Tlačitkový spínač DT 02 - otevírání nebo zavírání pomocí povelového tlačítka, se samostatným zastavovacím tlačítkem. Rozměry: 65 x 112 x 68 mm (ŠxVxH) Druh ochrany: IP 65

Pro řízení: 435R (jen s SKS), 445R a 460R Tlačítkový spínač DT 03 - pro samostatné ovládání obou směrů pohybu, se samostatným zastavovacím tlačítkem. Rozměry: 66 x 145 x 68 mm (ŠxVxH) Druh ochrany: IP 65

Pro řízení: 420R, 435R, 445R a 460R Tlačítkový spínač DT 04 - pro samostatné řízení obou směrů pohybu, se samostatným zastavovacím tlačítkem. Úplné nebo částečné otevírání vrat (pomocí samostatného tlačítka). Rozměry: 69 x 185 x 91 mm (ŠxVxH) Druh ochrany: IP 65

Pro řízení: 460R Tlačítkový spínač nouzového vypínání DTGN 10 - pro rychlé vyřazení vratového zařízení z provozu. Velké zaskakovací ruční tlačítko Rozměry: 93 x 93 x 95 mm (ŠxVxH) Druh ochrany: IP 65

Pro řízení: 420R, 435R, 445R a 460R Tlačítkové spínače Klíčový spínač ESA 30 - se dvěma klíči v provedení pro montáž na omítku Funkce impuls nebo volitelně otevření/zavření. Rozměry: 73 x 73 x 50 mm (ŠxVxH) Druh ochrany: IP 54

Klíčový spínač ESU 30 se dvěma klíči v provedení pro montáž pod omítku Funkce impuls nebo volitelně otevření/zavření. Rozměry pouzdra spínače: 60 x 58 mm (dxH) Rozměry clony: 90 x 100 mm (ŠxV) Vybrání ve zdivu: 65 x 60 mm (dxH) Druh ochrany: IP 54

Klíčový spínač STAP se dvěma klíči - provedení pro montáž na omítku Funkce impuls nebo volitelně otevření/zavření. Rozměry: 80 x 110 x 68 mm (ŠxVxH) Druh ochrany: IP 54

Klíčový spínač STIP se dvěma klíči - provedení pod omítku Funkce impuls nebo volitelně otevření/zavření. Rozměry pouzdra spínače: 60 x 58 mm (dxH) Rozměry krytu: 80 x 110 mm (ŠxV) Rozměry ve zdivu: 65 x 65 mm (dxH) Druh ochrany: IP 54

Tahový spínač ZT2 s lankem - impuls pro otevírání nebo zavírání. Rozměry: 60 x 90 x 55 mm (ŠxVxH) Délka tažného lanka: 3,2 m Druh ochrany: IP 65

Výložník KA 1 (bez obrázku) Vyložení 1680 - 3080 mm, použitelný se ZT1

Stojací sloupek STS1 - s adaptérem pro montáž TTR1, FCT 10b, CTR1/CTR3 nebo STUP. Povelové přístroje je nutno objednat samostatně. Hlava a pata sloupu v RAL 7015 (břidlicová šedá). Trubka stojanu s vypalovacím lakem RAL 9006 (bílý hliník). Roměry: 300 x 1250 mm (dxV) Druh ochrany: IP 44

Jednosměrná světelná závora EL51 - světelná závora s odděleným vysílačem a přijímačem. Před každým pohybem nahoru testuje řízení světelnou závoru. Připojení pomocí systémového kabelu. Dosah maximálně 8,0 m. Rozměry s montážním úhelníkem: 60 x 165 x 43 mm (ŠxVxH) Druh ochrany: IP 65

Světelná závora RL 50 - reflexní světelná závora s konstrukčním prvkem vysílače/ přijímače a reflektorem. Před každým pohybem nahoru testuje řízení světelnou závoru. Připojení pomocí systémového vedení (délka 2,0 m), dosah maximálně 6,0 m. Rozměry: 68 x 97 x 33 mm (ŠxVxH) Reflektor: 85 x 85 mm (ŠxV) Druh ochrany: IP 65 Provedení s vestavěným klíčovým spínačem STUP (jako příslušenství).

Příslušenství

Klíčový spínač, stojací sloupek Světelné závory, tahová tlačítka Rozměry: 80 x 110 x 17 mm (ŠxVxH) Kryt dekodéru: 140 x 130 x 50 mm (ŠxVxH) Druh ochrany: Klávesnice: IP 65 Kryt dekodéru: IP 54 Spínací výkon: 2,5 A/30 V stejnosměrné napětí, 500 W / 250 V střídavé napětí

dekodérem Rozměry: 80x110x17 mm (ŠxVxH) kryt dekodéru: 140 x 130 x 50 mm (ŠxVxH) Druh ochrany: Pole transpondéru: IP65 Kryt dekodéru: IP 54 Spínací výkon: 2,5 A/30 V stejnosměrné napětí, 500 W/250 V střídavé napětí

Kódovací spínač CTR 1b, CTR 3b Kódovací spínače CTR 1b a CTR 3b nabízejí vysokou bezpečnost proti nepovolanému otevření. Jednoduše zadáte svůj osobní číselný kód a nepotřebujete již žádný klíč. S komfortní verzí CTR 3b můžete otevírat druhá vrata a zapínat vnější osvětlení, nebo ovládat 1 vrata ve směru volby.

Čtečka otisků prstů FL 12, FL 100 Stačí váš otisk prstu a rolovací vrata nebo mříže se bezpečně a pohodlně otevřou. Čtečka otisků prstů se dodává ve dvou verzích, jako FL 12 pro 12, nebo FL 100 pro 100 uložitelných otisků prstů.

Transpondérový spínač TTR 100, TTR 1000 Komfortní způsob, pokud má do haly přístup více osob. Jednoduše podrží klíč transpondéru se svým osobním kódem asi 2 cm před čtecím zařízením. Bezdotekově! To je mimořádně praktické ve tmě. Se zařízením se dodávají dva klíče. Vhodné pro maximálně 100 klíčů transpondéru (TTR100) nebo 1000 klíčů transpondéru (TTR1000). Rozměry: 80 x 110 x 39 mm (ŠxVxH) Druh ochrany: Klávesnice: IP 65

Radiový kódovací spínač FCT 10b Pomocí radiového kódovacího spínače FCT 10b můžete vysílat až 10 radiových kódů (868,3 MHz). Pokládání vedení je zbytečné. Je vybaven osvětlením klávesnice, zapínaným při prvním stisku. Rozměry: 80 x 110 x 39 mm (ŠxVxH) Kryt dekodéru: 70 x 275 x 50 mm (ŠxVxH) Druh ochrany: Klávesnice: IP 65 Kryt dekodéru: IP 56 Spínací výkon: 2,0 A/30V DC

Kódovací spínače Přípoj pro signální světla v samostatné přídavné skříni nebo k vestavbě do existující skříně, včetně dvou oranžových signálních světel Rozšiřovací jednotka pro řízení 445R a 460R. Připojení signálních světel slouží pro optickou signalizaci při pohybu vrat (obr. s týdenními spínacími hodinami, volitelně). Náhradní možnosti: - výstraha proti najetí (pro 445R a 460R) - automatické zavírání (pro 460R). Po uplynutí nastaveného času prodlevy v otevřeném stavu (0-480s) blikají signální světla po nastavenou dobu výstrahy (0-70s). Rozměry světla: 277 x 170 x 210 mm (ŠxVxH) Zatížení kontaktů: 250V střídavé napětí: 2,5 A/500 W Druh ochrany: IP 65 Materiál světel: vysoce kvalitní hliníkový kryt s práškovou vrstvou.

Regulace jízdní dráhy v samostatné přídavné skříni nebo k vestavbě do existující skříně, včetně dvou červených a zelených signálních světel, červené/zelené Rozšiřovací jednotka pro řízení 460R. Přípojka signálních světel slouží k optické signalizaci pro regulaci vjezdu a výjezdu. (Volitelně týdenní časový spínač) Čas zelené fáze: nastavitelný 0-480 s Čas prodlevy: nastavitelný 0-70 s Rozměry světel: 467 x 170 x 210 mm (ŠxVxH) Rozměry přídavného krytu: 202 x 164 x 130 mm (SxVxH) Zatížení kontaktů: 250 V střídavé napětí: 2,5A/500W Druh ochrany: IP 65 Materiál světel: vysoce kvalitní hliníkový kryt s práškovou vrstvou.

Příslušenství

Připojení signálních světel Jasná a trvanlivá signální světla s diodami LED // NOVINKA Indukční smyčka DI1 v samostatném přídavném krytu určeným pro indukční smyčku. Detektor je vybaven spínačem a přepínačem.

Indukční smyčka DI2 (bez obrázku) v samostatném přídavném krytu vhodným pro dvě oddělené indukční smyčky. Detektor je vybaven dvěma bezpotenciálovými spínacími kontakty, nastavitelnými na impuls nebo trvalý kontakt. Možnost směrového rozlišení. Rozměry přídavného krytu: 202 x 164 x 130 mm (ŠxVxH) Spínací výkon: DI1: malé napětí 2A, 125 V A/60W DI2: 250V střídavé napětí, 4A, 1000VA, (ohmické zatížení střídavý proud) Dodávka: bez kabelu smyčky

Smyčkový kabel pro indukční smyčku Role po 50,0 m Označení kabelu: SIAF Průřez: 1,5 mm2 Barva: hnědá

Radarový snímač pohybu RBM 2 - pro impuls “otevření vrat” s rozlišováním směru Maximální montážní výška: 6 m Rozměry: 155 x 132 x 58 mm (ŠxVxH) Zatížení kontaktů: 24 V střídavé napětí / stejnosměrné napětí, 1 A při ohmické zátěži Druh ochrany: IP 65

Dálkové ovládání pro radarový snímač pohybu volitelně Zákaznicky specifi cká atypická řízení na objednávku. Multifunkční deska v samostatném přídavném krytu nebo pro montáž do existujícího krytu - hlášení koncových poloh, stírací impuls, sběrné hlášení závad, rozšiřovací jednotka pro řízení 445R a 460R. Rozměry přídavného krytu: 202 x 164 x 130 mm (ŠxVxH) Druh ochrany: IP 65 Jednu desku lze volitelně namontovat do řízení.

Připojovací jednotka léto/zima v přídavném krytu Funkce pro kompletní otevření vrat a volně programovatelnou mezipolohu. Rozšiřovací jednotka pro řízení 460R Rozměry přídavného krytu: 202 x 164 x 130 mm (ŠxVxH) Druh ochrany: IP 65

Deska koncové polohy v samostatné přídavné skříni nebo k vestavbě do existující skříně Rozšiřovací jednotka pro řídicí jednotky 435R Rozměry přídavné skříně: 202 x 164 x 130 mm (š x v x h) Třída krytí: IP 65 Desku je možno volitelně namontovat do řídicí jednotky.

Digitální týdenní časový spínač v samostatném přídavném krytu Časový spínač může pomocí bezpotenciálového kontaktu zapínat nebo vypínat kontaktní povelové přístroje. Rozšiřovací jednotka pro řízení 460R Spínací výkon: 230V střídavé napětí: 2,5 A/500W Přepínatelný letní/zimní čas Ruční zapojení: automatický provoz, předvolba spínání trvale ZAPNUTO / trvale VYPNUTO Rozměry přídavného krytu: 202 x 164 x 130 (ŠxVxH) Druh ochrany: IP 65

Všechno z jedné ruky: pro vaši stavu objektů.

Sekční vrata Místo šetřící systémy vrat se díky různým druhům kování přizpůsobí každé průmyslové stavbě. To zajišťuje u novostaveb a renovací bezpečnost plánování. Hörmann vám nabízí řešení na míru pro každé použití: například plně zasklená sekční vrata ALS pro nerušený pohled do vnitřních prostor nebo dvojstěnná vrata DPU s vysokou tepelně izolační hodnotou o tlouštce 80 mm, zajišťující stálé teploty.

Rolovací vrata a rolovací mříže Díky své jednoduché konstrukci využívající jen malý počet komponent jsou roletová vrata mimořádně hospodárná a robustní. Hörmann dodává roletová vrata do šířky 11,75 m a výšky 9 m, jako speciální vrata i vyšší. Četné varianty oken a barev vám poskytují široké tvůrčí spetrum pro váš objekt.

Skládací vrata z oceli a hliníku Skládací vrata Hörmann z oceli a hliníku se doporučují při omezené frekvenci průjezdů, pro haly s malou výškou překladu a v přídadě, kdy nesmí dojít k žádnému zatížení střechy. Malý počet opotřebovávajících se dílů vede ke snadné údržbě a opravám skládacích vrat.

Rychloběžná vrata Rychloběžná vrata Hörmann se používají ve vnitřních a vnějších prostorách pro optimalizaci dopravního toku, zlepšení klimatu v prostorách a k úsporám energie. Program Hörmann zahrnuje svisle a vodorovně se otevírající transparentní vrata s pružným pláštěm i v kombinaci se sekčními vraty a roletovými vraty. Výhoda: díky technologii SoftEdge s integrovanou Anti-Crash/ nájezdovou ochranou jsou rychloběžná vrata mimořádně bezpečná a úsporná.

Překládací technika Hörmann vám pro logistickou oblast nabízí kompletní překládací systémy. Výhody: bezpečné plánování, spolehlivá realizace stavby a vysoká funkčnost díky přesně přizpůsobeným komponentám. U jednotlivého nakládacího můstku stejně jako u předřazené komory, které je možno instalovat jako kompletní jednotku s nakládacím můstkem a utěsněním vrat i dodatečně na již existující budovu.

Požární posuvná vrata Pro oblasti objektů a v závislosti na požadované požární třídě obdržíte od Hörmanna jedno a dvojkřídlá řešení posuvných vrat, na přání i s vloženými dveřmi a pro únikové cesty i s ochrannou funkcí proti kouři.

Multifunkční dveře a vnitřní dveře objektů Multifunkční dveře a vnitřní dveře objektů jsou vhodné pro mnohostranné vnitřní nebo vnější použití. Jednokřídlé a dvoukřídlé dveře se dají použít všude tam, kde jsou vyžadovány robustní dveřní prvky. S množstvím přídavných funkcí vám zde Hörmann nabízí řešení, která pokrývají téměř každou aplikaci v průmyslových stavbách.

Požární a protikouřové prvky s trubkovými rámy Pro oblast náročnou na vzhled, například ve správních prostorách průmyslové budovy, obdržíte od Hörmanna dveře a pevná zasklení z oceli a hliníku. 100% stejný vzhled v rámci systémů - nezávisle na požární třídě - zaručuje jednotný vzhled.

Průhledové okno Průhledové prosklení Hörmann se používá jako okna nebo zasklívací prvky na celou výšku místnosti za účelem získání více světla a lepšího vizuálního kontaktu. Pomocí rozdělení příčkami, vybrání a zkosení lze realizovat i individuální řešení.

Servis Jen neporušená, odborně udržovaná zařízení zajišťují hladký průběh výroby a bezpečné dopravní cesty. Se smlouvou o kontrole a údržbě jsou odborně prováděny a dokumentovány zákonem předepsané zkoušky a potřebné opravy. To vám dává jistotu a šetří náklady.

Poptávkový formulář

 Abychom Vám byli schopni co nejlépe odpovědět, či nacenit poptávku co nejpřesněji a nejrychleji, vyplňte, prosím, ve formuláři všechna políčka.  Do textového pole výstižně popište situaci, přidejte rozměry stavebních otvorů či zašlete fotky emailem.

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

  • Osobní údaje získané v souvislosti s odesláním dat z kontaktního formuláře budou využity výhradně pro účely realizace práv a povinností souvisejících s dotazem v kontaktním formuláři.
  • Osobní údaje nebudou dále zpracovávány a nebo předány či nabízeny třetím stranám.
  • Osobní data jsou uložena v databázi na zabezpečeném serveru providera a v ekonomickém systému provozovatele.
  • Měření návštěvnosti webových stránek jsou realizovány třetí stranou. Vlastní data jsou anonymizována a řídí se technickými podmínkami třetí strany.
  • Cookie neobsahují data, z kterých lze přečíst nebo zjistit osobní údaje. Použití cookie je čistě z technických důvodů. Chování cookie může návštěvnik povolit, omezit nebo odstranit v nastavení svého prohlížeče.