Nakládací můstky

Spolehlivá společnost orientovaná nabudoucnost – s know-how specialisty

Kvalifikovaní pracovníci Při veškerých výrobníchprocesech opírajících seo počítače má stejně takhodnotu odpovědný pracovník.V průběhu výroby i přikontrolních úkolech prozajištění kvality.

Vlastní vývoj produktů Nové produkty, další rozvoja zlepšování detailů jsou uspolečnosti Hörmann stálýmprocesem vlastního vysocekvalifikovaného vývojovéhotýmu.

Tak vznikají patentya výhradní pozice na trhu.

Moderní výroba Velké počty kusů kvalitních nakládacích můstků, těsnicíchlímců vrat a speciálních řešení jsou výsledkem maximálněautomatizovaných výrobních metod a řemeslného know-how.Vysoké nároky vyžadují optimálně sladěné výrobní postupya přesnost provedení.

Nakládací můstky, vratové systémy– kvalita Hörmann z vlastní výroby

Zaručená značková kvalita Vysoké požadavky současných překládacích stanic vyžadujípřesné sladění všech zúčastněných složek systému.Vaše výhoda u společnosti Hörmann spočívá v tom, že všechnykomponenty pocházejí z jedné ruky a jsou vyráběny podlestejných, vysokých nároků na kvalitu.Dlouhodobé testy navíc zajišťují vyzrálé sériové výrobky,na které se můžete spolehnout.

Za to ručí společnost Hörmann svým dobrým jménem.

Praktikovaná ochranaživotního prostředí Nejen při vypěňování tvrdouPU pěnou neobsahující žádnéfreony, ale i při nanášení barevšetří Hörmann životní prostředí.Nejmodernější regeneračnízařízení na čištění odpadníhovzduchu mnohonásobněsnižuje spotřebu energie oprotistarším metodám a již dnessplňuje budoucí zpřísněnélimity.

Řízení jakosti Prvotřídní výrobky vyžadujíoptimální podmínky ve všechprovozních procesech.Certifikovaný systém řízeníjakosti zajišťuje nejvyšší kvalituod vývoje, přes výrobu až poexpedici.

Praktické pro plánovánínemovitostí pro logistiku: Jeden partner pro všechno

Kompetentní poradenství Zkušení odborní poradcizákaznicky orientované prodejníorganizace Vás provázejí odprojektu objektu, přes technickévyjasnění až po kolaudaci.Kompletní pracovní podkladyjsou k dispozici nejen v tištěnéformě, ale vždy v aktuálnípodobě také nawww.hoermann.com

Průmyslové vratové systémy Již přes 40 let mají průmyslovávrata Hörmann dobré jméno,které zaručuje kvalitu,spolehlivost a vysokouhospodárnost. Vrata, pohony ařízení představují u společnostiHörmann systém od jednohododavatele.

Rychlý servis Díky naší plošné servisní síti jsmei ve Vaší blízkosti. To je velkávýhoda při kontrolách, údržbě aopravách.
U společnosti Hörmanndostanete obsáhlý sortimentkvalitních protipožárních aprotikouřových uzávěrů zhliníku a oceli – od pevnýchprotipožárních dveří T90po plně průhledné prvky strubkovými rámy a protipožárníposuvná vrata.
Nakládací můstky s dokonalým vyrovnáváním výšky

Podle požadavku se sklopným klínem nebo posuvem Nakládací můstky Hörmann představují promyšlená řešenípro přesné vyrovnání rozdílu mezi různými ložnými plochaminákladních vozidel a nakládacími rampami. Tak je možno nákladjediným vodorovným pohybem naložit na vozidlo nebo vyložit zvozidla.Robustní ocelová konstrukce s plošinou tuhou v krutu vyrovnávábez problémů boční náklony nákladních vozidel, způsobenénerovnoměrným naložením.Spolehlivá hydraulika se dvěmi zdvihovými válci a jedním válcempro chlopeň vyhoví ve všech situacích, snadno se obsluhujea je především bezpečná, neboť tyto můstky jsou vybavenyautomatickými ventily pro nouzové zastavení ve zdvihovýchválcích. Ty bleskově zabezpečí nakládací můstek! To je důležité,pokud nákladní vozidlo při ještě zatížené plošině odjede příliš brzy.Jedno plus: nakládací můstky Hörmann jsou opatřeny předemnamontovanou kabeláží a dodávají se včetně kabelového svazkupro připojení řízení a hydrauliky.Nechte si poradit, který systém představuje nejúčinnější řešenípro Vaši situaci.

Typ HLS-2 se sklopným klínem Standardní řešení HLS-2 se 405 mm dlouhým sklopným klínemse hodí pro většinu nakládacích situací.I pro mimořádně těžké zboží, jaké se vyskytuje napříkladv papírenském průmyslu, představují nakládací můstky sesklopným klínem HLS-2 správnou volbu. V případě potřeby je tatov praxi ověřená konstrukce s ocelovým kloubem k dodání projmenovité zatížení až do 180 kN.Tento typ se vyznačuje velkoryse dimenzovanými, mimořádněpevnými závěsy. Závěsy sklopného klínu zůstávají díky svéotevřené konstrukci bez znečištění dřevěnými třískami atd.

Funkční princip: Po přistavení nákladního vozidla se otevřou vrata haly.Elektrohydraulický systém nastaví plošinu do nejvyšší polohya automaticky vysune sklopný díl. Pak se plošina spustí dolů tak,až sklopný díl dosedne na ložnou plochu. Nyní lze provéstbezpečné a rychlé nakládání a vykládání.Pamatujte prosím na to, že délka nakládacího můstkuje závislá na 3 faktorech:1. výšce ložné plochy nákladního vozidla2. výšce rampy3. přípustném úhlu sklonu použitých dopravních prostředků

Čím je nakládací můstek delší, tím je úhel sklonu výhodnější!


Pro rychlé, účinné nakládání a vykládání

 

Typ HTL-2 s výsuvem Nakládací můstky Hörmann HTL-2 se vyznačují výsuvems volitelným vysunutím o 500 nebo 1000 mm.Plynulé, přesné vysouvání výsuvného dílu umožňuje maximálnívyužití ložné plochy. To je mimořádně důležité u vozidel plněnaložených až na konec ložné plochy, u kterých je možné jenminimální přeložení výsuvného dílu.Při překládání hlubokomražených výrobků se doporučuje použitívýsuvného dílu s vysunutím 1000 mm. Zvláště pokud je nakládacímůstek zamontován za vraty, např. u systému DOBO nabízídlouhý výsuv postačující plochu k přemostění i dosednutí. Je takésprávnou volbou v případě bočního překládání.

Výsuvný díl je možno cíleně vysouvat a zasouvat pomocísamostatných tlačítek. Jednoduchým impulsem zajede nakládacímůstek po naložení automaticky zpět do své výchozí polohy.

Jednoduché přemostění

Rampový nakládací můstek typu SKB Tyto rampové nakládací můstky jsouvybaveny vozíkem uloženým v kuličkovýchložiskách, díky tomu je lze snadnoposunovat. Vodicí kolejnice je z oceli.Přemosťovat je možno střední výškovérozdíly asi do 200 mm.Můstky jsou vybaveny nohou, zamezujícípádu. Plošiny od 1065 mm může, díkypružinovému vyvážení, zvedat a sklápět ijedna osoba.

Rampový nakládací můstek typu FB Tento rampový nakládací můstek spružinovou mechanikou pokrývá širokéspektrum jak z hlediska výškovýchrozdílů, tak i zatížení. Stacionární nebostranově posuvná plošina se dodává vprovedení z lakované oceli, pozinkovanéoceli nebo z hliníku. Díky širokému,směrem dolů otevřenému ocelovémuvodícímu profilu se samočistícím efektemse můstky i po létech pohybují spolehlivělehce.A díky pružinovému systému,nevyžadujícímu údržbu, je i u velkýchplošin možná bezproblémová obsluhajednou osobou. Automaticky se zajišťujícípojistka zabezpečuje můstky spolehlivěproti pádu.

Sklopný můstek typu KBS Tyto sklopné můstky z robustního,korozivzdorného hliníku se používají přimalých až středních výškových rozdílecha může je obsluhovat jen jedna osoba.Při sklopení se uvolní zajištění proti pádus nohou, která se při vyklopení opětautomaticky zajistí. Můsky jsou bočněposuvné pomocí vodícího profilu.

Nechte si poradit.

Podesty a předsazené komory

Chráněná překládka zboží Předsazené komory doporučujemepoužívat ve spojení s těsnicími límci vratzejména pro překládání zboží citlivého nateplotu.Nákladní automobily mohou býtpřistavovány jak v úhlu 90°, tak i z bokuv ostrém úhlu.Předsazené komory dodáváme jakojednotlivá tělesa nebo v řadovémuspořádání.Dodáváme i doplňky podest pro pilovitéuspořádání v úhlech 30, 45 nebo 60°,aby bylo k dispozici více manévrovacíhoprostoru.Pro nakládací můstky s výsuvným dílem Úhlové uspořádáníHTL-2Pro nakládací můstky se sklopným klínemHLS-2

Kompletní nakládací jednotka Předsazené komory se umístí před halu.To znamená, že hala je plně využitelnáaž po vnější stěny. Předsazené komoryHörmann jsou dobrým řešením všudetam, kde haly neumožňují žádnou instalacivnitřních ramp nebo kde rampy není možnopodjíždět.Kompletní předsazená komora je tvořena:• podestou s nakládacím můstkem• obložením stěn a stropu• nakládacím otvorem s těsnícím límcem

Základ Podesta tvoří základ pro předsazenoukomoru. Nakládací můstek HLS-2 neboHTL-2 jako jámový model je rychlea jednoduše použitelný. Volný prostor podnakládacím můstkem umožňuje podjetíspuštěné nakládací stěny.Podesty Hörmann se standardně opatřujíponořovacím zinkováním. Díky podpěráms nastavitelnou výškou je možno úroveňpodesty dodatečně přizpůsobit (napříkladpo poklesu budovy).Při přestavbě budovy nebo při stěhování jemožno podestu rychle demontovat a opětnamontovat.
vyměnu prvků plaště v připadě opravy.

Poptávkový formulář

 Abychom Vám byli schopni co nejlépe odpovědět, či nacenit poptávku co nejpřesněji a nejrychleji, vyplňte, prosím, ve formuláři všechna políčka.  Do textového pole výstižně popište situaci, přidejte rozměry stavebních otvorů či zašlete fotky emailem.

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

  • Osobní údaje získané v souvislosti s odesláním dat z kontaktního formuláře budou využity výhradně pro účely realizace práv a povinností souvisejících s dotazem v kontaktním formuláři.
  • Osobní údaje nebudou dále zpracovávány a nebo předány či nabízeny třetím stranám.
  • Osobní data jsou uložena v databázi na zabezpečeném serveru providera a v ekonomickém systému provozovatele.
  • Měření návštěvnosti webových stránek jsou realizovány třetí stranou. Vlastní data jsou anonymizována a řídí se technickými podmínkami třetí strany.
  • Cookie neobsahují data, z kterých lze přečíst nebo zjistit osobní údaje. Použití cookie je čistě z technických důvodů. Chování cookie může návštěvnik povolit, omezit nebo odstranit v nastavení svého prohlížeče.